PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Seminář matematické analýzy I - JEB058
Anglický název: Seminar of Mathematical Analysis I
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 142 (244)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Binomická věta.docx Priklady na binomickou vetu Mgr. Svatopluk Svoboda
stáhnout cos5x.docx Cos5x doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.
stáhnout Funkce.pdf Funkce Mgr. Svatopluk Svoboda
stáhnout limity na binomickou vetu.pdf Limity posloupnosti na pouziti binomicke vety Mgr. Svatopluk Svoboda
stáhnout limity.doc Sbirka limit Mgr. Svatopluk Svoboda
stáhnout limity2.pdf Limity 2 Mgr. Svatopluk Svoboda
stáhnout Parametr.docx Linearni rovnice a nerovnice s parametrem Mgr. Svatopluk Svoboda
stáhnout vzor_zapocet_2016.docx Zapocet_2016 doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.
stáhnout 01Vyrazy.docx Výrazy doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (19.12.2021)
AKTUÁLNĚ (19. prosince 2021)
DALŠÍ TERMÍNY PÍSEMKY:
22.12. 17:00, ZOOM - https://cesnet.zoom.us/j/96172426672
Zapisujte se přes SIS. Maximální kapacita 10 osob.

Pro absolvovávání je nutné: stabiliní připojení, funkční kamera, možnost vyfotit/naskenovat písemku a poslat ji e-mailm.


Kurz probíhá živě na IES podle rozvrhu (úterý v 18:30, v pátek od 8:40! - to je kvůli návazné Matematice na MFF).

Dle fakultních pravidel se lze připojit ke kurzu také prostřednictvím platformy Zoom:
úterý 18:30 - 19:50: https://cesnet.zoom.us/j/96254183452
pátek 08:40 - 10:00: https://cesnet.zoom.us/j/96172426672

Kurz je doučovacím kurzem a doplňuje předmět Matematika v prvním ročníku.

Obsahem kurzu je především látka z matematiky posledních ročníků gymnázií a slouží hlavně studentům, kteří mají problémy s matematikou kvůli přechodu ze střední na vysokou školu. Je ale otevřený i těm, kteří si chtějí matematiku jen zopakovat. Obsahem kurzu je také počítání limit posloupností a limit funkcí. Zajímavé je, že v akad. r. 2021/2022 je kurz povinný.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (03.10.2017)

Kurz staví na propočítávání nejrůznějších typových příkladů přímo během jednotlivých seminářů; studentům se tím zvyšuje šance na úspěšné složení zkoušky z matematiky.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Čuprová (20.11.2019)

Účast na semináři = 1 bod (mimo účasti na zápočtové písemce).

Zápočtová písemka na konci semestru = max. 12 bodů.

Minimum nutných bodů pro zápočet = 12, z toho alepoň 6 bodů z písemky.

 

 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.02.2020)

Matematika pro gymnázia, Prométheus, zejména: Funkce, Goniometrie

Přehled středoškolské matematiky, Prométheus

Hájková, Johanis, John, Kalenda, Zelený: Matematika, Matfyzpress

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (10.09.2018)

Algebraické výrazy a jejich různé úpravy
Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice s reálnými parametry.
Funkce: elementární a cyklometrické funkce.
Procvičování typových postupů řešení limit posloupností a limit funkcí.
Výpočty derivací. Vyšetřování průběhu funkce jedné reálné proměnné.

ČASOVÝ PLÁN:

1.       Výrazy

2.       Rovnice s parametrem

3.       Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

4.       Průběh funkce - načrtnutí funkce.

5.       Opakování ln, exp, sin, cos, arcsin, arccos.

6.       Posloupnosti, řady, součty.

7.       Limita posloupnosti a limita funkce.

8.       Derivace, lokální extrémy, průběh funkce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK