PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná mikroekonometrie - JCM043
Anglický název: Applied Microeconometrics
Zajišťuje: CERGE (23-CERGE)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: 4/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., DSc.
prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
Deskriptory - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Anna Papariga (21.01.2022)

The emphasis of the course is twofold: (i) to extend regression models in the context of cross-section and panel data analysis, (ii) to focus on situations where liner regression models are not appropriate and to study alternative methods. The course prepares you to discuss the estimation of causal parameters and program evaluation and to consider parameter heterogeneity in the second part of the sequence. Examples of applied work will be used throughout the course.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Anna Papariga (21.01.2022)

The main textbook for the class is Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, J.M. Wooldridge, MIT Press, 2002. Additional references will be provided for the various topics.

 

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Anna Papariga (21.01.2022)

20% problem sets, 30% midterm, 50% final, both exams are open-book, open-notes

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Anna Papariga (21.01.2022)

I Introduction

1 Causal Parameters and Policy Analysis in Econometrics

2 Reminder and Testing Issues

 

II Panel Data Regression Analysis

3 GLS with Panel Data: SURE, RCM, REF

4 E[u|x] is not 0: FEM and Errors in Variables

5 Testing in Panel Data Analysis: Clustering, Minimum Distance

6 GMM and its Application in Panel Data

 

III Qualitative and Limited Dependent Variables

7 Qualitative response models

9.1 Panel Data Applications of Binary Choice Models, Semi-parametric Models

9.2 Multinomial Choice Models

8 Duration Analysis

9 LimDep and Sample Selection

10 Program Evaluation, Matching and Local IV

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK