PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář - JCM005
Anglický název: Master Thesis Seminar
Zajišťuje: CERGE (23-CERGE)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: 0/4, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
Vyučující: Ole Jann, Ph.D.
Vasily Korovkin, Ph.D.
Andreas Menzel, Ph.D.
doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
Christian Ochsner, Ph.D.
Paolo Zacchia, Ph.D.
PhDr. Jan Zápal, Ph.D.
doc. Krešimir Žigić, Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Eva Kellnerová (21.01.2022)
Kurz je zaměřen na posilování obsahové a věcné průpravy diplomantů ke zpracování daného tématu magisterské diplomové práce a je navržen tak, aby diplomantům pomohl připravit se na výzkum prostřednictvím konzultací s vedoucím diplomové práce, seminářů a přednášek během druhého ročníku studia. Účast na seminářích je povinná; každý ze studentů je povinen dvakrát během semestru prezentovat svůj pokrok. Výuka probíhá převážně v angličtině, protože se seminářů účastní množství zahraničních studentů. Semináře jsou organizovány po skupinách a postupně jsou probírány následující body:

1) Prezentace návrhu tématu a obsahu diplomové práce
2) Teoretické modely, data a metodologie použité v práci (student odevzdá novou verzi práce).
3) Odvození hlavních výsledků a výsledky testování hlavních hypotéz.
4) Vysvětlení důležitosti práce pro ekonomickou vědu.
5) Obhajoba dokončené diplomové práce.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Eva Kellnerová (21.01.2022)

Jednotlivé studijní povinnosti

1)     Kontaktní výuka, 18 hodin = 0,6 kreditů

2)     Psaní diplomové práce, 252 hodin = 8,4 kreditů

Znalostní předpoklady: U studenta je předpokládáno, že ovládá ekonometrické a statistické metody na úrovni povinných předmětů Statistics a Econometrics a má teoretické znalosti na úrovni povinně volitelných předmětů prvního ročníku magisterského studia. Student prošel průpravou předmětu Academic Writing I a navštěvuje předmět Academic Writing II, který je zaměřen na rozpracování tématu magisterské diplomové práce a akademické psaní jejího textu v anglickém jazyce.

Jednotlivé studijní povinnosti

1)     Kontaktní výuka, 18 hodin = 0,6 kreditů

2)     Psaní diplomové práce, 252 hodin = 8,4 kreditů

Celkové studijní povinnosti:

270 hodin = 9 kreditů

Znalostní předpoklady: U studenta je předpokládáno, že ovládá ekonometrické a statistické metody na úrovni povinných předmětů Statistics a Econometrics a má teoretické znalosti na úrovni povinně volitelných předmětů prvního ročníku magisterského studia. Student prošel průpravou předmětu Research Writing I a navštěvuje předmět Research Writing II, který je zaměřen na rozpracování tématu magisterské diplomové práce a akademické psaní jejího textu v anglickém jazyce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK