PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Simulace v oblasti uprchlického a migračního práva - HV3823
Anglický název: Simulation in the area of refugee and migration law
Zajišťuje: Centrum právních dovedností (22-CPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HDPV0012
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Neslučitelnost : HDPV0012, HPOP0000
Je neslučitelnost pro: HDPV0012, HP4124
Ve slož. prerekvizitě: HM2701
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Předmět je zaměřen na výuku skrze simulaci, tj. uměle vytvořenou situaci z reálného života, v níž se naučí reagovat právně relevantně. Konkrétní možnosti pro každý rok budou vždy umístěny do SISu, pro rok 2019/2020 není simulace vyhlášena.

V minulých letech se studenti/ky účastnili např. simulace vojenské základny s Armádou ČR, v níž se (kromě dalších rolí) v roli pracovníka Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky zaměřili na zjištění toho, zda je určitá osoba uprchlíkem či není, na to, jaký je režim základny, jaké jsou povinnosti států na univerzální i regionální úrovni. Jednalo se o prodloužený víkend, následovala několikahodinová reflexe k tématu. K simulaci v akademickém roce 2018/2019 najdete informace zde: http://bit.ly/CampPeira-Prague .
Poslední úprava: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (23.09.2019)
Metody výuky

VÝUKU PŘEDMĚTU ZAJIŠŤUJE PŘEDMĚT HDPV0012

V letním semestru 2021 není předmět vyučován z důvodu pandemie COVID-19. Není bohužel možné jej realizovat, a není tedy ani zařazen do výuky.

Poslední úprava: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (04.02.2021)
Požadavky ke zkoušce

Student se musí zúčastnit simulace v plném rozsahu (několik dní). Předmět nemá opravné termíny.

Poslední úprava: Hatina Viktor, Mgr. (20.07.2020)
Sylabus

S ohledem na speficikum předmětu není stanoven standardní sylabus.

Poslední úprava: Hatina Viktor, Mgr. (24.09.2020)
Požadavky k zápisu

Přihlašování probíhá zasláním stručného životopisu a motivačního dopisu (max. jedna A4, v anglickém jazyce) na e-mail simulovanytabor@prf.cuni.cz. Přihlašování je možné vždy jen v letním semestru na základě předchozího vyhlášení simulace.

Poslední úprava: Hatina Viktor, Mgr. (24.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

Poslední úprava: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (29.01.2019)
Studijní opory

Honusková, V. Evropské uprchlické právo na rozcestí. Jurisprudence. 2016. 2/2016. 7–17.
Šturma, P., Honusková, V. a kol. Teorie a praxe azylu a uprchlictví (skriptum k výběrovému předmětu). 2. SCRIPTA IURIDICA, Praha. 2012.
Kosař, D., Molek, P., Honusková, V., Jurman, M., Lupačová, H. Zákon o azylu: komentář. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. 2010. 978-80-7357-476-5.
Šturma, P. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3. Praha: C. H. Beck. 2010. 4. kapitola. 978-80-7400-318-9.

Poslední úprava: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (29.01.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK