PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Právní systémy zemí Latinské Ameriky, jižní Asie a Oceánie - HV3604
Anglický název: Legal Systems of the Countries of Latin America, South Asia and Oceania
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 110
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Třída: právní dějiny
Kategorizace předmětu: Právo > Dějiny práva
Ve slož. prerekvizitě: HM0201
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (28.04.2016)

Předmět se zabývá právními dějinami nejvýznamnějších kultur na území jižní Asie, Austrálie, Oceánie a Latinské
Ameriky.
Literatura
Poslední úprava: Eva Boháčová (07.02.2017)

Povinná:
  • FIŠER, Ivo. Indie, in: TUREČEK, Josef a kol., Světové dějiny státu a práva ve starověku. Praha. 1963. s. 97-114.
  • KLÍMA, Jan. Dějiny Brazílie. 2. vydání. Praha. 2011. 505 s..
  • KAŠPAR, Oldřich. Dějiny Mexika. Praha. 1999. 389 s..
  • MACINTYRE, Stuart. Dějiny Austrálie. Praha. 2013. 272 s..
Doporučená:
  • Dubovská, Zorica, Petrů, Tomáš, Zbořil, Zdeněk. Dějiny Indonésie. Praha. 2005. s. 578.
  • Pospíšil, Leopold. Etnologie práva. Praha. 1997. 144 s..
  • Strnad, Jaroslav. Dharma jako zákon a řád ve starověké Indii, in: Antalík, Dalibor.
  • Starý, Jiří, Vítek, Tomáš (eds.). Zákon a právo v archaických kulturách. Praha. 2010. s. 105-129.
  • Vondra, Pavel. Filipíny. Praha. 2016. s. 182.
  • Wyatt, David K.. Dějiny Thajska. Praha. 2004. s. 366.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (28.04.2016)

Ústní zkouška s písemnou přípravou. Základní orientace v okruzích uvedených v sylabu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (28.04.2016)

Předmět se zabývá vývojem a současností právních institutů a ústavních principů indických zemí a zemí Zadní Indie, Indonésie, Filipín, Austrálie a tichomořských ostrovů. Dále se předmět zabývá právními principy předkoloniálních společností na amerických kontinentech, španělskou a portugalskou koloniální správou v Americe a právním vývojem latinskoamerických zemí od jejich osamostatnění do současnosti.

Tematické okruhy:

1. Právní instituty a ústavní principy indických zemí od starověku do britské nadvlády

2. Právní instituty a ústavní principy indických zemí za britské nadvlády

3. Právní instituty a ústavní principy indických zemí od osamostatnění

4. Právní instituty a ústavní principy v Barmě a v Thajsku od starověku do současnosti

5. Právní instituty a ústavní principy oblasti Malajska, Indonésie a Filipín

6. Právní instituty a ústavní principy Nové Guineje, Austrálie a tichomořských ostrovů v posledních staletích

7. Právní dějiny indiánských etnik v předkoloniálním období

8. Správa Latinské Ameriky v koloniálním období

9. Právní instituty a ústavní principy latinskoamerických zemí od jejich osamostatnění

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
203.03.201810:00 - 12:00přednáškaPrávní instituty a ústavní principy indických zemí od starověku do britské nadvlády.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
310.03.201810:00 - 12:00přednáškaPrávní instituty a ústavní principy indických zemí za britské nadvlády.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
417.03.201810:00 - 12:00přednáškaPrávní instituty a ústavní principy indických zemí od osamostatnění.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
524.03.201810:00 - 12:00přednáškaPrávní instituty a ústavní principy v Barmě a v Thajsku od starověku do současnosti.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
631.03.201810:00 - 12:00přednáškaPrávní instituty a ústavní principy oblasti Malajska, Indonésie a Filipin.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
707.04.201810:00 - 12:00přednáškaPrávní instituty a ústavní principy Nové Guineje, Austrálie a tichomořských ostrovů v posledních staletích.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
821.04.201810:00 - 12:00přednáškaPrávní dějiny indiánských etnik v předkoloniálním období.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
928.04.201810:00 - 12:00přednáškaSpráva Latinské Ameriky v koloniálním období.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
1012.05.201810:00 - 12:00přednáškaPrávní instituty a ústavní principy latinskoamerických zemí od jejich osamostatnění.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK