PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právní praxe na středních školách II. (Street Law) - HV3018
Anglický název: Legal Internship at Secondary Schools II (Street Law)
Zajišťuje: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: URBANM/PRF.CUNI.CZ (22.08.2014)
Předmět navazuje na předmět Právní praxe na středních školách I, který přiblížil studentům problematiku práva prostřednictvím představení základů didaktiky práva a následného jejich zapojení do výuky práva na vybraných středních školách. Umožnil tím studentům práv vnímat propojení mezi právní teorií a praxí a učit se kriticky přemýšlet, kultivovaně diskutovat, spolupracovat v malých týmech a vysvětlovat právní otázky laikům.
Pokračování tohoto předmětu je zavedeno pro ty absolventy předmětu Právní praxe na středních školách I, kteří mají i nadále zájem rozšiřovat své didaktické a odborné znalosti a dovednosti skrz prohlubování svých znalostí didaktiky práva a výuku práva na vybraných středních školách. Oproti předchozímu předmětu budou pracovat daleko samostatněji, bude jejich úkolem vystavět a posléze i odučit celé tématické celky a délka jejich praxe na středních školách bude trvat celý semestr. Vyučovat budou zpravidla ve dvojici. Znalosti didaktiky práva studenti rozšiřují na pravidelných setkáních s vyučujícím předmětu. Současně vyučující poskytuje studentům nezbytnou podporu, je s nimi v pravidelném kontaktu a dohlíží na zdárný průběh jejich praxí.
Sylabus
Poslední úprava: URBANM/PRF.CUNI.CZ (11.12.2014)

Jednotlivé semináře probíhají dle domluvy s vyučujícím blokově.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: URBANM/PRF.CUNI.CZ (22.08.2014)

Na předmět je možné se zapsat pouze prostřednictvím mailu vyučujícího (urbanm@prf.cuni.cz).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: URBANM/PRF.CUNI.CZ (11.12.2014)

Zakončení předmětu probíhá pomocí kolokvia, během kterého studenti referují o svých zkušenostech z učení a diskutují o nich s vyučujícím kurzu.

Studijní opory
Poslední úprava: URBANM/PRF.CUNI.CZ (11.12.2014)

Doporučená literatura:

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 1997.

Kolektiv autorů. Právo pro každého - učebnice "Právo pro každý den - Street Law", Partners Czech, Praha 2001.

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2004.

PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008.

SILBERMAN, Mel. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučováníOsvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997.

URBAN, Michal. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů. Případy z praxe. Praha: Leges, 2013.

URBAN, Michal. Prakticky orientované metody výuky - historie, přínosy, rizika. In KUKLÍK, Jan a kol. Metodologie praktických forem právního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013.

URBAN, Michal. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na středních školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 169 s.

URBAN, Michal; FRIEDEL, Tomáš. Jak učit lidská práva na školách?. Praha: Právnická fakulta UK, 2013, 90 s.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK