PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
SVOČ: Obchodní právo - HV2914
Anglický název: Student Research: Business Law
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM1401
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK