PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
SVOČ: Občanské právo procesní - HV2913
Anglický název: Student Research: Civil Procedure
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM1301
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)
Jedná se o předmět zajišťující udělení kreditů studentům za úspěšnou účast v soutěži SVOČ.

Další informace jsou dostupné na http://svoc.prf.cuni.cz/.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Sepsání práce a její úspěšná obhajoba.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Sylabus (ani seznam literatury) není pro tento předmět možné zpracovat. Jedná se o položky zcela závislé na studentem zvoleném tématu práce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Úspěšná účast v soutěži, napsání práce a její obhajoba. 

Podíl garanta na výuce není možné určit s ohledem na pravidla soutěže - zkouška probíhá formou obhajoby práce před komisí.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Studijní opory u tohoto předmětu jsou zcela odvislé od studentem zvoleného tématu práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK