PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
SVOČ: Právní teorie a právní filozofie - HV2901
Anglický název: Student Research: Legal Theory and Legal Philosophy
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM0101
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK