PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Právo informačních a komunikačních technologií II - HV2089
Anglický název: Law of Information and Communication Technologies II
Zajišťuje: Centrum právních dovedností (22-CPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Vyučující: JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D.
JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Neslučitelnost : HP2089
Ve slož. prerekvizitě: HM3001
Anotace
Poslední úprava: Petra Toptyginová (15.02.2016)
Cílem předmětu je představit studentům veřejnoprávní otázky, které v právu vznikají v souvislostí s rozvojem informačních a komunikačních technologií. Přednášky budou zahrnovat zejména řešení praktických právních problémů a rozbory reálných příkladů z praxe. Jako přednášející se představí odborníci ze soukromé i veřejné sféry, kteří studenty seznámí s aktualitami v oboru. Předmět je možné absolvovat i bez absolvování Práva informačních a komunikačních technologií I.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (29.04.2015)

Předmět bude zakončen písemnou zkouškou a vypracováním stručného memoranda pro fiktivního klienta s řešením praktického právního případu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (03.02.2019)
  1. E-government prakticky (JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.)
  2. Ochrana dat v IT (JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.)
  3. Aktuální otázky ochrany osobních údajů v IT (Mgr. Josef Prokeš)
  4. Veřejné zakázky a IT (JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.)
  5. E-finance, e-banking (JUDr. Ing. Denisa Jindřichová, Ph.D.)
  6. Internet a lidská práva (JUDr. PhDr. Antoš, Ph.D., LL.M.)
  7. Telekomunikační právo a soutěž
  8. Aktuální problémy telekomunikačního práva (Mgr. Ing. Miroslav Novák)
  9. Vyšetřování trestné činnosti v oblasti IT (Mgr. Karel Kuchařík)
  10. Prezentace studentských prací (JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.)
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (29.04.2015)

"Respektování rekvizit pro tento volitelný předmět je doporučeno, není však podmínkou absolvování předmětu. Volitelný předmět bez splněných rekvizit je možné si zapsat z kapacitních důvodů (viz čl. 6 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UK) pouze v případě, že nebyl dosud plně obsazen studenty, kteří si jej zapsali v souladu s doporučenými rekvizitami. Zápis volitelných předmětů bez splněných rekvizit bude provádět studijní oddělení následující 4 týdny po ukončení zápisu předmětů".

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (15.05.2019)

Podíl garanta na výuce činí 50 %.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (14.05.2018)

GŘIVNA, T., POLČÁK, R. Kyberkriminalita a právo. 1. vyd. Praha: AUDITORIUM, 2008.
MARCHAL, S. A., PROKEŠ, J., ŠTĚDROŇ, B., VANÍČEK, Z. Právní aspekty eGovernmentu v České republice. Praha: Linde, 2011.
MATES, P., SMEJKAL, V. E-Government v České republice: Právní a technologické aspekty. 2. vyd. Praha: Leges, 2012.
SCHLOSSBERGER, O., Platební služby. 1. vyd. Praha: Management Press, 2012.
VANÍČEK Z., MATES P., NIELSEN T. Zákon o elektronických komunikacích, Komentář, Praha: Linde Praha a.s., 2014.

HUSOVEC, M. Zodpovednosť na internete podl'a českého a slovenského práva. 1. vyd. Praha : CZ.NIC. 2014
JANSA, L., OTEVŘEL, P. Softwarové právo. Praktický průvodce právní problematikou v IT. 1. vyd. Brno: Computer Press. 2011.
KUČERA, Z. Přeshraniční aspekty civilněprávních deliktů v kyberprostoru. Praha: Univerzita Karlova. 2014.
MYŠKA, M. et al. Veřejné licence v České republice. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2012.
MAISNER, M. et al. Základy softwarového práva. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 
POLČÁK, R. et al. Introduction to ICT Law (Selected Issues). 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2007.
POLČÁK, R. Právo na internetu – spam a odpovědnost ISP. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007.
POLČÁK, R. Internet a proměny práva. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012.
REED, Ch. Computer law: the law and regulation of information technology. 6. vyd. Oxford: Oxford University Press.
SVANTESSON, D. Private international law and the internet. 1. vyd. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2007.
SUSSKIND R. The future of law: facing the challenges of information technology. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1998.
ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového programu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK