PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Letní škola – Základy business mediace - HV2086
Anglický název: Summer School - Basics of Business Mediation
Zajišťuje: Centrum mimosoudního řešení sporů (22-CMRS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 [hodiny/týden]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM0701
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (29.04.2015)
Cílem třídenní letní školy je seznámit absolventy se základy konsensuálního řešení sporů v oblasti mezinárodního
i domácího obchodu. Důraz bude kladen zejména na mediaci jako na dominantní způsob smírného řešení sporů,
posluchači ovšem získají dovednosti také na poli dalších alternativních způsobů řešení sporů, jakož i administraci
a managementu sporné agendy.
Na začátku kurzu jsou studenti seznámeni s fiktivním obchodním případem, který v roli právních zástupců či
managementu společnosti sledují od jeho vzniku, až po jeho vyřešení prostřednictvím některé z metod ADR.
Postupně se účastníci v chronologickém pořadí seznámí se všemi stádii řešení sporů prostřednictvím mediace a
dalších ADR.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (29.04.2015)

Cílem třídenní letní školy je seznámit absolventy se základy konsensuálního řešení sporů v oblasti mezinárodního i domácího obchodu. Důraz bude kladen zejména na mediaci jako na dominantní způsob smírného řešení sporů, posluchači ovšem získají dovednosti také na poli dalších alternativních způsobů řešení sporů, jakož i administraci a managementu sporné agendy.

Na začátku kurzu jsou studenti seznámeni s fiktivním obchodním případem, který v roli právních zástupců či managementu společnosti sledují od jeho vzniku, až po jeho vyřešení prostřednictvím některé z metod ADR.

Postupně se účastníci v chronologickém pořadí seznámí se všemi stádii řešení sporů prostřednictvím mediace a dalších ADR.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (29.04.2015)

Pro potřeby přípravy a četby materiálů se doporučuje obstojná znalost angličtiny, část kurzu také probíhá v anglickém jazyce. Studenti budou hodnoceni dle aktivní přípravy a dle obhajoby předem napsané eseje na téma ADR.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (29.04.2015)

Cílem třídenní letní školy je seznámit absolventy se základy konsensuálního řešení sporů v oblasti mezinárodního i domácího obchodu. Důraz bude kladen zejména na mediaci jako na dominantní způsob smírného řešení sporů, posluchači ovšem získají dovednosti také na poli dalších alternativních způsobů řešení sporů, jakož i administraci a managementu sporné agendy.

Na začátku kurzu jsou studenti seznámeni s fiktivním obchodním případem, který v roli právních zástupců či managementu společnosti sledují od jeho vzniku, až po jeho vyřešení prostřednictvím některé z metod ADR.

Postupně se účastníci v chronologickém pořadí seznámí se všemi stádii řešení sporů prostřednictvím mediace a dalších ADR.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (29.04.2015)

"Respektování rekvizit pro tento volitelný předmět je doporučeno, není však podmínkou absolvování předmětu. Volitelný předmět bez splněných rekvizit je možné si zapsat z kapacitních důvodů (viz čl. 6 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UK) pouze v případě, že nebyl dosud plně obsazen studenty, kteří si jej zapsali v souladu s doporučenými rekvizitami. Zápis volitelných předmětů bez splněných rekvizit bude provádět studijní oddělení následující 4 týdny po ukončení zápisu předmětů".

Doporučenou podmínkou přihlášení je absolvování předmětu Rozhodčí řízení.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (29.04.2015)

ALEXANDER, N.: International and Comparative Mediation: Legal Perspectives, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2004, ISBN 978-9041132246.

GOLDBERG, S. B. - SANDER, F. E. A. - ROGERS, N., H. - COLE, S. R.: Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes, Wolters Kluwer, New York 2007, ISBN 978-0-7355-6403-9.

FISHER, R. - URY, W.: Getting to YES: Negotiating an agreement without giving in, Random House Business Books: New York 1992 (2. vydání), ISBN 978-0395631249.

RISKIN, L.: Decision-Making in Mediation: The New Old Grid and the New New Grid Systém in Notre Dame Law Review, Vol. 79 (2003), No 1.

MCILWRATH, M. - SAVAGE, J.: International Arbitration and Mediation: A Practical Guide, Kluwer Law International, 2010, ISBN 9041126104.

SVATOŠ, M.: Independence and impartiality of arbitrators and mediators - The Castor and Pollux of the ADR world?, připravovaný článek pro BĚLOHLÁVEK, A. J. - ČERNÝ, F. - ROZEHNALOVÁ, N. (eds.): Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration - 2014).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK