PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe - praxe na středních školách II. (Street Law) - HV2034
Anglický název: Secondary School Internship II (Street Law)
Zajišťuje: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Neslučitelnost : HPOP0000
Je neslučitelnost pro: HXPV0027, HP4163
Ve slož. prerekvizitě: HM0701
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. (21.09.2020)
Předmět navazuje na předmět Právní praxe na středních školách II, který v teoretické podobě přibližuje studentům problematiku základů didaktiky práva, a to ve výrazně odbornější a ucelenější podobě než předmět Právní praxe na středních školách I. Předmět je určen těm absolventům předmětu Odborná praxe - praxe na středních školách I., kteří mají i nadále zájem rozšiřovat své didaktické a odborné znalosti a dovednosti skrz výuku práva na vybraných středních školách. Budou, oproti předchozímu předmětu, pracovat již daleko samostatněji, budou mít odpovědnost za vystavění a odučení celých tematických celků a v neposlední řadě se bude jejich praxe na středních školách skládat z daleko většího počtu hodin. Plánovaná délka této praxe je minimálně čtyři měsíce.

Kredity budou uděleny na základě kumulativního splnění všech následujících požadavků:

1. řádné absolvování praxe;

2. vyhotovení reflexního deníku (šablonu najdete v ISu, případně kontaktujte vyučujícího);

3. vyplnění evaluačního dotazníku;

4. případně úspěšně absolvovaná hospitace vyučujícího předmětu.

Pokud příslušnou praxi umožní zvolená škola (i třeba v podobě distanční výuky), bude možné předmět absolvovat. Rozhovor s vyučujícím pak proběhne v podobě videokonference.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (04.02.2021)

Forma distanční výuky v akademickém roce 2020/2021

Nebudou-li možná osobní setkání, bude předmět veden pomocí videokonferencí přes Zoom.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. (13.02.2019)

Kredity budou uděleny na základě kumulativního splnění všech následujících požadavků:

1. řádné absolvování praxe;

2. vyhotovení reflexního deníku (šablonu najdete v ISu, případně kontaktujte vyučujícího);

3. vyplnění evaluačního dotazníku;

4. případně úspěšně absolvovaná hospitace vyučujícího předmětu.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. (13.02.2019)

Odborná praxe probíhá dle domluvy s konkrétní školou.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (04.02.2021)

Příhlašování na předmět probíhá výhradně prostřednictvím mailu vyučujícího JUDr. Michala Urbana (urban@prf.cuni.cz).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. (13.02.2019)

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. (13.02.2019)

Doporučená literatura:

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 1997.

Kolektiv autorů. Právo pro každého - učebnice "Právo pro každý den - Street Law", Partners Czech, Praha 2001.

KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2004.

PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008.

SILBERMAN, Mel. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997.

URBAN, Michal. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů. Případy z praxe. Praha: Leges, 2013.

URBAN, Michal. Prakticky orientované metody výuky - historie, přínosy, rizika. In KUKLÍK, Jan a kol. Metodologie praktických forem právního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013.

URBAN, Michal. Street Law aneb Jak učit právo na středních školách. Materiály k předmětu Právní praxe na středních školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 169 s. (dostupné na: http://ppp.prf.cuni.cz/downloads/street_law_tisk.pdf).

URBAN, Michal; FRIEDEL, Tomáš. Jak učit lidská práva na školách?. Praha: Právnická fakulta UK, 2013, 90 s.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK