PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Tělovýchovný kurz - zimní I - HV2006
Anglický název: Winter sports training course I
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (22-KTV)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Růžena Kosová
Je korekvizitou pro: HV2100
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Radek Jenček (04.05.2017)
Zimní TV kurzy se konají zpravidla v únoru a březnu příslušného akademického roku v rozsahu 5ti - 10ti dnů. KTV pořádá tuzemské i zahraniční kurzy, které vypisuje vždy koncem října a informace k nim zveřejňuje na nástěnkách KTV na PF a prezentuje též na obrazovkách PF, v aktualitách KTV v SIS a na katedrálním facebooku.

Sportovní náplní jsou běžecké, sjezdové i snowboardové lyžování.

Studenti si tento volitelný předmět mohou zapisovat opakovaně. Přihlašování ovšem neprobíhá elektronicky přes SIS, ale osobně na sekretariátu KTV, případně u konkrétních asistentů TV.

Za absolvování každého kurzu je možné získat vždy 2 kreditní body.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK