PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vědecký seminář z římského práva - HV1981
Anglický název: Scholarly Seminar: Roman Law
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Vyučující: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Ve slož. prerekvizitě: HM2801
Anotace
Poslední úprava: Eva Boháčová (25.11.2014)

Na tomto vědeckém semináři jsou rozebírány různé problémy římského soukromého i veřejného práva. Témata jsou stanovována po dohodě účastníků s vyučujícím.
Literatura
Poslední úprava: Eva Boháčová (25.11.2014)

Povinná:
  • V rámci tohoto vědeckého semináře jsou používány jednak různé encyklopedie římského práva (M. Bartoš.
Sylabus
Poslední úprava: Eva Boháčová (25.11.2014)

Práce na vědeckém semináři z římského práva je zaměřena na rozbory nejrůznějších otázek spojených s římským právem. Pozornost je věnována soukromému právu - jako například procesní instituty, věcná práva, obligace, právo rodinné i právu veřejnému - např. legislativní činnost v určitých obdobích, vybrané instituty trestního práva, nebo správy římského státu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK