PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Einführung in das Schweizerische Verfassungs- und Verwaltungsrecht - HV1851
Anglický název: Introduction to Swiss Constitution and Administrative Law (taught in German)
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Jaroslav Vondráček, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Jaroslav Vondráček, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (28.04.2017)

Záměrem tohoto výběrového předmětu je přiblížit a zprostředkovat studentům základy švýcarského veřejného
práva a jeho návaznosti na mezinárodní právo a současně je seznámit s fungováním švýcarského ústavního a
správního práva.
Hlavním pracovním materiálem bude Spolková ústava Švýcarské konfederace, kterou obdrží studenti od
vyučujícího při první hodině výuky. Podpůrný materiál tvoří kapitoly skript ze švýcarských učebních pomůcek, které
vyučující předává s předstihem studentům pro jejich přípravu.
Výklad a komunikace probíhá v německém jazyce s možností českého výkladu v případě komplikované právní
terminologie. Tento výběrový předmět by měl jak odborně, tak jazykově obohatit především ty studenty, kteří mají
zájem o další studium v německy mluvících zemích.
Požadavky ke zkoušce - němčina
Poslední úprava: Eva Preclíková (23.01.2017)

Einführung in das schweizerische Verfassungs- und Verwaltungsrecht:

1.      Die staatrechtlichen Grundlagen des schweizerischen Staatswesens

2.      Die Grundbegriffe des öffentlichen Rechts

3.      Die Rechtsquellen

4.      Die Handhabung der Verfassungsprinzipien in der Praxis

5.      Die Organisation des Staatswesens

6.      Die Verankerung der Grundrechte im Völkerrecht

Sylabus - němčina
Poslední úprava: Eva Preclíková (18.01.2017)

Tématické okruhy předmětu:

1.      Die staatrechtlichen Grundlagen des schweizerischen Staatswesens

2.      Die Grundbegriffe des öffentlichen Rechts

3.      Die Rechtsquellen

4.      Die Handhabung der Verfassungsprinzipien in der Praxis

5.      Die Organisation des Staatswesens

6.      Die Verankerung der Grundrechte im Völkerrecht

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK