PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z německých právních dějin - HV0571
Anglický název: Selected Chapters from German Legal History
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 57
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Radim Seltenreich
Vyučující: doc. JUDr. Radim Seltenreich
Třída: právní dějiny
Kategorizace předmětu: Právo > Dějiny práva
Neslučitelnost : HP0571
Ve slož. prerekvizitě: HM0201
Anotace
Poslední úprava: Eva Boháčová (25.11.2014)

Předmět se zabývá klíčovými událostmi německých právních dějin,když jeho předností je možno studentů seznámit se přímo se zněním rozhodujících pramenných materiálů v německém jazyce.
Literatura
Poslední úprava: STUPKA (23.02.2005)

povinná

  • Student obdrží na prvé hodině nakopírované materiály především z knihy - K. Kroeschell: Deutsche Rechtsgeschichte (1-3), 1992, Opladen

doporučená

  • G. Köbler: Deutsche Rechtsgeschichte, 1996, Mnichov
  • D. Willoweit: Deutsche Verfassungeschichte, 1997, Mnichov

Sylabus
Poslední úprava: Eva Boháčová (25.11.2014)

Předmět "Vybrané kapitoly z německých právních dějin" je vyučován jako jednosemestrální vždy v letním semestru. Jeho cílem je seznámit studenty detailněji s rozhodujícími událostmi německých právních dějin (viz nástin obsahu přednášek), kdy předností kurzu je na rozdíl od "Klasických přednášek" přímá práce s pramennými materiály v německém jazyce.

Předmět je volitelný v rámci výuky katedry právních dějin.

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
228.02.201818:00 - 20:00přednáškaÚvod do předmětu.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
307.03.201818:00 - 20:00přednáškaPrávní dějiny germánských etnik.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
414.03.201818:00 - 20:00přednáškaSvatá říše římská ve středověku.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
521.03.201818:00 - 20:00přednáškaSvatá říše římská v raném novověku.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
628.03.201818:00 - 20:00přednáškaVývoj městského práva.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
704.04.201818:00 - 20:00přednáškaPrávní vývoj v údobí absolutismu.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
811.04.201818:00 - 20:00přednáškaPrávní vývoj v údobí osvícenství a restaurace.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
918.04.201818:00 - 20:00přednáškaNěmecký právní vývoj v 1. polovině 19. století.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
1025.04.201818:00 - 20:00přednáškaNěmecký právní vývoj v 2. polovině 19. století.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
1102.05.201818:00 - 20:00přednáškaNacistický stát a právo.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
1209.05.201818:00 - 20:00přednáškaNěmecký právní vývoj v 2. polovině 20.století. Rakouský právní vývoj a švýcarský právní vývoj.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK