PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Labour Law and Social Security Law - HSSO4
Anglický název: Labour Law and Social Security Law
Zajišťuje: Oddělení pro zahraniční styky (22-ZO)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. (25.03.2019)
The course examines and compares the history, structure and regulations of
both employment law (labour law) and social security law in Central Europe
(mainly the Czech Republic, Austria, Germany, Poland and Slovakia). After a
definition of general terms and a brief review of both legal theory and history,
the course focuses principally on social risks covered by the said branches of law
(for example pregnancy, maternity, sickness, disability to work, unemployment,
invalidity or death of a breadwinner). The course provides a comprehensive study
of current EC law, international law, and Czech labour and social security law
including case law. If appropriate, there will be comparisons with other Central
European countries. Special attention is devoted to the Posted Workers Directive,
and pension and health care reforms in Central Europe.
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. (25.03.2019)

Outline of the Course


1. Law of Social Protection and its History in Europe
History of Social Protection • Development of the Welfare State, Types of Welfare State, the Crisis of the Welfare State • Sources of Law (international and EC law) • Social Welfare Rights, Functions and Aims of Labour Law and Social Security Law


2. The outline of the course, information about Exam
Employment Relationship, Definitions Employee, EC Worker, Dependent Work • Employer’s Risks • General Principles • Other Types of Employment Relationships


3. Protection of Work, Liberalisation of Employment Law (Flexicurity)
Choice of Law Rules • Non Competition Covenants


4. Contract of Employment, Employment Relationship, Establishment, Changes and Termination


5. Working Time, Rest Periods, Payments


6. Social Law and Social Rights


7. Pregnancy, Maternity, Working Conditions of Parents


8. Sickness, Invalidity, Aging, Poverty and Social Exclusion


9. Posting of Workers
Working Conditions in Central and Eastern Europe


10. Coordination of Social Security Laws


Reading List


PICHRT, J.; ŠTEFKO, M.: Labour Law, Kluwer Law International, The Hague 2009
ŠTEFKO, M.: Czech Labour Law in European Context, Charles University Press, Prague 2007
TRÖSTER, P., VYSOKAJOVÁ, M.: International Encyclopaedia of Social Security Law - Czech Republic, Suppl. 57, Kluwer Law International, The Hague 2006
KOLDINSKÁ, K., ŠTEFKO, M. Sociální vývoj a sociální situace v České republice v roce 2008, Die soziale Entwicklung und soziale Lage in der Tschechischen Republik im Jahr 2008, Friedrich Ebert Stiftung Prag Analyse aus der Tschechischen Republik 1/2009, available at http://www.fesprag.cz/cs/system/files/books/2009-1-cz.pdf, http://www.fesprag.cz/cs/system/files/books/2009-1.pdf
KOLDINSKA, K.: Czech and Slovak Labour Law - Protective or liberal? In: International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Kluwer Law International No 24/3 2008
KOLDINSKÁ, K.: Soziales Europa? Testfall Tschechien. In: Collegium Europaeum Jenense (Hg.): Sociales Europa Testfall Polen und Tschechien (Tagung vom 15. Juni 2007). Edition Paideia, Verlag IKS Garamond, Jena 2008
KOLDINSKÁ, K.: Gender Equality: Before and Aer the Enlargement of EU: The Case of the Czech Republic. In: European Law Journal, No. 2, 2007, Blackwell Publishing Ltd, Oxford

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK