PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právo a politika - 2. část státní závěrečné zkoušky - HS0219
Anglický název: Law and Politics - 2nd Part of the Final State Examination
Zajišťuje: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Neslučitelnost : HPOP0000
Je korekvizitou pro: HP0037
Anotace
Oborovou částí je státní zkouška z vědního oboru, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Státní zkouška může být zaměřena na dílčí část vědního oboru.
Předpokladem pro konání oborové části státní závěrečné zkoušky je absolvování povinného předmětu, který odpovídá vědnímu oboru pro obhajobu diplomové práce.
Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (16.09.2021)
Požadavky ke zkoušce

Zkouškové otázky (losována vždy jedna):

 

1.  Právní rámec politického systému

2.  Moc ustavující a ustavená

3.  Dělba moci: účel, typy, historie

4.  Politické strany pohledem práva a politologie

5.  Právní, politický a psychologický význam lidských práv

6.  Výjimečné stavy a mimořádné vládnutí; normalita a výjimečnost v právu

7.  Formy vlády

8.  Mezinárodní vztahy, globalizace a nadnárodní organizace pohledem práva a politologie

9.  Liberalismus a jeho odraz v právu

10. Konzervatismus a jeho odraz v právu

11. Socialismus a jeho odraz v právu

12. Právo a nové ideologie 20. a 21. století: feminismus, ekologismus, multikulturalismus aj.

13. Ústavní a volební inženýrství

14. Legitimita moci, práva a státních orgánů

15. Poslušnost zákonů versus občanská neposlušnost

16. Typy demokracie; populismus

17. Demokracie versus autoritářství

18. Demokracie liberální a neliberální, současné hybridní režimy

19. Právo a politika v nedemokratických režimech

20. Obranyschopná demokracie

21. Kolize hodnot svobody a bezpečnosti – perspektiva právní, politologická a psychologická

22. Rovnost jako politická hodnota, právní princip a psychologická potřeba

23. Politický kontext soudní moci

24. Ústavní soudy mezi právem a politikou

25. Politické aspekty tvorby práva

26. Vztah politiky a interpretace práva: soudce jako objekt politického působení; soudce jako prosazovatel hodnot; tzv. politická justice…

27. Politický systém České republiky

Poslední úprava: Friedel Tomáš, Mgr., Ph.D. (11.10.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK