PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Správní právo - 2. část státní závěrečné zkoušky - HS0214
Anglický název: Administrative Law – 2nd Part of the Final State Examination
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Je korekvizitou pro: HP0012
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (26.09.2017)

Zkouškové otázky:


1 A. Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém; B. Subsidiarita správního řádu

2 A. Ústavní východiska správního práva; B. Zjednodušené správní postupy

3 A. Důsledky právního dualismu pro aplikaci správního práva; B. Účinky opravných prostředků podle správního řádu a soudního řádu správního

4 A. Veřejná správa, její subjekty a vykonavatelé; B. Závazná stanoviska dotčených orgánů a jejich přezkoumávání

5 A. Organizace veřejné správy; B. Publikace právních předpisů

6 A. Základní zásady činnosti veřejné správy; B. Status občana ve správním právu

7 A. Formy správní činnosti; B. Postavení úředních osob ve správním právu

8 A. Podklady, náležitosti a vlastnosti správních úkonů; B. Diskreční pravomoc správních orgánů

9 A. Srovnání správního řízení a jiných správních postupů; B. Veřejný zájem, veřejný pořádek a další neurčité právní pojmy správního práva

10 A. Správní dozor a jiné dozorčí činnosti veřejné správy; B. Kolegiální orgány veřejné správy a jejich rozhodovací činnost

11 A. Správní delikty a jiné důsledky porušování poviností ve správním právu; B. Správní řízení nesporné a sporné

12 A. Vadné úkony a postupy veřejné správy, jejich důsledky a náprava; B. Postavení dotčených osob podle správního řádu a soudního řádu správního

13 A. Soudní kontroly veřejné správy; B. Společné řízení a další formy procesní integrace podle správního řádu

14 A. Veřejná správ a veřejnost; B. Lhůty ve správní právu

15 A. Evropské správní právo; B. Komunikace mezi správním orgánem a dotčenými osobami podle správního řádu

16 A. Nečinnost veřejné správy a její důsledky; B. Ústní jednání v řízení podle správního řádu a soudního řádu správního

17 A. Vztahy správního práva, jejich vznik, změna a zánik a obsah; B. Kasační, apelační a revizní princip podle správního řádu a soudního řádu správního

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK