PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Regulace telekomunikací - HP4042
Anglický název: Regulation of Telecommunications
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Anotace
Poslední úprava: Eva Preclíková (02.02.2017)

Tento předmět se zabývá právní úpravou telekomunikací, a to jak z hlediska vnitrostátního práva, tak z hlediska práva EU.Pokrývá primárně historický vývoj, současný stav a trendy regulace sektorové a rovněž se dotýká dalších forem regulace ovlivňující podnikání v telekomunikacích. Typicky regulace ochrany osobních údajů, ochrany spotřebitele a ochrany hospodářské soutěže. Kromě prezentace a vysvětlení fungování regulace a relevantní právní úpravy modul představuje související judikaturu evropskou a národní a seznamuje s aktuálními vývojovými trendy služeb v telekomunikaci.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (02.02.2018)

Požadavky ke kontrole studia:

Zkouška probíhá formou písemného testu.

Tématické okruhy ke zkoušce:

1. Pojem regulace – účel, vývoj

2. Právní rámec regulace telekomunikací na národní a evropské úrovni


3. Úloha sektorového regulátora, úloha Evropské komise v procesu sektorové regulace

 

4. Pojem významné tržní síly v telekomunikacích

5. Regulace omezených přírodních zdrojů, univerzální služba

6. Smluvní vztahy v telekomunikacích na maloobchodní a velkoobchodní úrovni

 

7. Ochrana osobních údajů v telekomunikacích, data retention
8. Ochrana hospodářské soutěže v telekomunikacích

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (02.02.2018)

Výběrový předmět  seznámí studenty s charakteristikou, vývojem a trendy právní úpravy a výkonu regulace telekomunikací v České republice v kontextu sektorové regulace evropské.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK