PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
International Administrative Law - HP3722
Anglický název: International Administrative Law
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. (05.01.2018)

The course will deal with various aspects of the very specific branch of administrative law, which is described as
“international administrative law” (droit administratif international, diritto amministrativo internazionale,
Internationales Verwaltungsrecht). It will deal with key issues of this branch of public law: main sources of law
(bilateral and multilateral international agreements, soft law instruments, transnational impact of provisions of the
ordinary administrative law), administrative powers delegated to international organisations, transnational
administrative co-operation, transnational effects of administrative decisions and other public documents. The
course is opened for both Czech and Erasmus students.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (31.01.2018)

Povinná:
 • Richard Pomahac/Jakub Handrlica. Administrative Law From A Comparative and European Perspective. Praha : Právnická fakulta UK. 2017.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. (05.01.2018)

Written exam.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (31.01.2018)

 1. Introduction to International Administrative Law: droit administratif international, diritto amministrativo internazionale, Internationales Verwaltungsrecht; Is International Administrative Law part of International or Administrative Law? (1st March 2018).

 2. Historical perception of International Administrative Law, International Administrative Law as Object of Academic Attention (8th March 2018).

 3. Legal sources of International Administrative Law, multilateral and bilateral international treaties, customary law, soft law (15th March 2018).

 4. Administrative Unions I, their history, areas where they work and powers they have been conferred (22nd March 2018).

 5. Administrative Unions II, recent developments towards hybrid and private subjects being active in the field of administration (29th March 2018).

 6. European Administrative Law (12th April 2018).

 7. Recognition of foreign administrative acts I, topical issues of recognitions of foreign administrative acts (26th April 2018).

 8. Recognition of foreign administrative acts I, transterritorial administrative acts (3rd May 2018).

 9. Is there a “Global Administrative Law”? (10th May 2018) – lecture held by Prof. Luigi Ferrara, Universitá Federico Secondo in Naples, Italy.

 10. Written Exam (17th May 2018).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK