PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Římské právo - exegeze - HP3706
Anglický název: Roman Law - Exegesis
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 154
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Třída: římské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Římské právo
Neslučitelnost : HP1541, HV1541
Ve slož. prerekvizitě: HM2801
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (19.04.2017)

Předmět je zaměřen na interpretaci římskoprávních textů v jejich kontextu, a to z hlediska jejich právního obsahu, reáliíi dobových souvislostí.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (19.04.2017)

Povinná:
  • Skřejpek, M., Falada, D., Kuklík, J.. Exegesis - výklad právních testů. Aleš Čeněk. Plzeň. 2014. III. rozšířené a doplněné vydání.
  • D. Falada. Recepce římského práva. Aleš Čeněk. Plzeň. 2016.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (19.04.2017)

V rámci výuky tohoto předmětu jsou rozebírány texty obsahující informace o římském právu, přičemž se nejedná pouze o texty právní povahy (Zákon XII desek, Digesta atp.), ale také jiného původu - především úryvky z děl římských historiků, Cicero atd. Probírána jsou jak obecná témata (interpretační a legislativní pravidla v římském právu, pojetí trestního práva), tak i speciální materie, jako například právní postavení žen a herců, právní režim přístavů a divadel nebo specifikace označení používaných pro soudy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK