PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Recepce římského práva - HP3607
Anglický název: Reception of Roman Law
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 20
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. David Falada, Ph.D.
Vyučující: JUDr. David Falada, Ph.D.
Třída: římské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Římské právo
Ve slož. prerekvizitě: HM2801
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (28.04.2016)

Předmět přibližuje postupné pronikání římskoprávní kultury do právního myšlení v kontinentální Evropě.
V této souvislosti se posluchači seznámí s vývojem práva mezi pádem západořímské říše a nástupem vlastní
recepce
(v souvislosti se vznikem první západoevropské univerzity v Bologni), s jednotlivými recepčními školami,
a dále s vývojem právního myšlení v zrcadle římského práva od počátku dvacátého století.
Literatura
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (04.05.2016)

Povinná:
  • FALADA, David. Recepce římského práva. Aleš Čeněk. Plzeň. 2016. 158 s.. 978-80-7380-603-3.
  • KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin. Římské právo. Panorama. Praha. 1990. 469 s..
  • KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. C. H. Beck. Praha. 1995. xxii+386 s.. 80-7179-031-1.
  • URFUS, Valentin. Historické základy novodobého práva soukromého. C. H. Beck. Praha. 1994. viii+135 s.. 80-7049-107-8.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (28.04.2016)

Ústní zkouška s písemnou přípravou. Základní orientace v okruzích, uvedených v sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (28.04.2016)

Předmět se zabývá postupným pronikáním římskoprávní kultury do právního myšlení v Evropě.

Tematické okruhy:

1. Období „předrecepční“

2. Středověké římskoprávní školy

3. Právní humanismus

4. Druhá scholastika

5. Usus modernus pandectarum

6. Historická škola a německá pandektistika v 19. století

7. Recepce římského práva ve 20. a na počátku 21. století

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
227.02.201810:00 - 12:00přednáškaÚvod. Pojem recepce. Příklady recepčních norem.JUDr. David Falada, Ph.D. 
306.03.201810:00 - 12:00přednáškaŘímské právo v raném středověku.JUDr. David Falada, Ph.D. 
413.03.201810:00 - 12:00přednáškaStředověké římskoprávní školy.JUDr. David Falada, Ph.D. 
520.03.201810:00 - 12:00přednáškaRecepce římského práva v raném novověku.JUDr. David Falada, Ph.D. 
627.03.201810:00 - 12:00přednáškaUsus modernus pandectarum.JUDr. David Falada, Ph.D. 
703.04.201810:00 - 12:00přednáškaNěmecká pandektistika 19. stoletíJUDr. David Falada, Ph.D. 
810.04.201810:00 - 12:00přednáškaRecepce v zemích České koruny a v Uhersku.JUDr. David Falada, Ph.D. 
924.04.201810:00 - 12:00přednáškaČeskoslovensko, Česká republika a Slovensko ve 20. a 21. století.JUDr. David Falada, Ph.D. 
1015.05.201810:00 - 12:00přednáškaZávěr, shrnutí, test.JUDr. David Falada, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK