PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úloha kodifikace v právních dějinách - HP3089
Anglický název: Role of Codification in Legal History
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Vyučující: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM0201
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kamila Stloukalová (06.02.2013)

Předmět Úloha kodifikace v právních dějinách se zabývá pojmem kodifikace v různých historických obdobích v českých i světových dějinách.

Předmět je zakončen sepsáním písemné práce o 7 - 10 normostranách na téma, které si student vybere po konzultaci s vyučujícím předmětu.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (27.02.2017)

Doporučená:
  • R. Seltenreich a kol.. Dějiny evropského kontinentálního práva. 3. vydání. Praha, Linde. 2010.
  • K. Malý. Dějiny českého a čsl. práva do r. 1945, 4. vydání. Praha, Leges. 2010.
  • J. Kuklík, P. Skřejpková. Kořeny a inspirace velkých kodifikací. Praha, Havlíček Brain Team. 2008. 978-80-87109-07-6.
  • P. Skřejpková, L. Soukup. Nedemokratické právní systémy ve vybraných státech Evropy první poloviny 20. století. Praha, Havlíček Brain Team. 2011. 978-80-87109-24-3.
Sylabus
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (08.01.2015)

Předmět se zabývá konkrétními případy velkých světových kodifikací a poté paralelně i vývojem kodifikací v českých zemích. Pojednáno je tak o kodifikacích v období římské říše, v oblasti německého, franckouzského a anglického práva. Z českých zemí je věnována pozornost nejprve kodifikacím středověkým (Ius regale montanorum, zákoník Karla IV.), poté stavovským (VZZ) a období abolutismu (od OZZ ke kodifikacím osvícenství). Období velkých evropských kodifikací 19. století je poté opět propojeno s komprací středoevropského vývoje - Code Civil - ABGB - BGB, velké kodifikace obchodního práva, kodifikace trestního práva a předmět je zakončen podobně pojatým vývojem ve 20. století s přihlédnutím ke zvláštnostem kodifikací socialistického práva.

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
201.03.201816:00 - 18:00přednáškaLeges barbarorum a raně středověké kodifikace v Evropě.JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D. 
308.03.201816:00 - 18:00přednáškaStarověký Řím.prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
415.03.201816:00 - 18:00přednáškaPokusy o kodifikaci práva v Anglii.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
522.03.201816:00 - 18:00přednáškaPrávní knihy a pokusy o kodifikace v starších českých dějinách, zejména zemské právo.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
629.03.201816:00 - 18:00přednáškaKodifikace městského práva v českých zemích a okolních státech.JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D. 
705.04.201816:00 - 18:00přednáškaConstitutio criminalis Carolina a kodifikace trestního práva v zemích střední Evropy.JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D. 
812.04.201816:00 - 18:00přednáškaNapoleonské kodifikace a jejich význam pro ostatní evropské kodifikace.JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D. 
919.04.201816:00 - 18:00přednáškaPokusy o kodifikaci anglického práva v 19. století.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
1026.04.201816:00 - 18:00přednáškaRakouský Všeobecný občanský zákoník a jeho novely.JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D. 
1103.05.201816:00 - 18:00přednáškaKodifikace a unifikace práva v meziválečném období.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
1210.05.201816:00 - 18:00přednáškaKodifikace ve střední Evropě v 19. století.JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK