PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Statistika pro právníky - HP3027
Anglický název: Statistics for lawyers
Zajišťuje: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2015 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM2401
Anotace -
Poslední úprava: SVEHLOVA/PRF.CUNI.CZ (18.09.2017)

Předmět Statistika pro právníky je věnován zejména metodologii statistických zjišťování s důrazem na využití statistiky v právní praxi, resp. využití znalosti statistických postupů při argumentaci např. v právních sporech. Závěr předmetu je pak věnován právní úpravě statistického zjišťování v České republice a Evropské unii.
Literatura
Poslední úprava: SVEHLOVA/PRF.CUNI.CZ (18.09.2017)

Povinná:
  • HINDLS R., HRONOVÁ S., SEGER J.,. Statistika pro ekonomy. 5. vydání. Praha, Professional Publishing 2004. 80-86-419-59-2.
Doporučená:
  • HINDLS R., HRONOVÁ S., NOVÁK I.,. Analýza dat v manažerském rozhodování. Praha, GRADA 1999. 80-7169-255-7.
  • SEGER J., HINDLS R., HRONOVÁ S., . Statistika v hospodářství. 1998. 80-86006-56-5.
  • FIKELSTEIN M.O., LEVIN B.,. Statistics for Lawyere, second edition, . Springler Verlag 2000. 0387-95007-9.
  • GASTWIRTH J.L.,. Statistical science in the courtroom,. Springer Verlag 2000. 0-387-98997-8.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SVEHLOVA/PRF.CUNI.CZ (18.09.2017)

písemná zkouška

Zkouška:

Písemná, max. 10 bodů

0-4 b.  ….. 4

4,5-6 b. ….3

6,5-8 b. ….. 2

8,5-10 b. …. 1

Sylabus -
Poslední úprava: SVEHLOVA/PRF.CUNI.CZ (18.09.2017)

 

1) Historie statistiky a statistických šetření na území ČR

 

2 Statistické zkoumání

· Úvod do statistické metodologie

· Obecné schéma výzkumného projektu

· Plánování a návrh výzkumného projektu

· Metodologie sběru dat - dotazníky

· Sběr a zpracování dat

 

3) Statistický soubor a jeho struktura

· Analýza, interpretace a prezentace výsledků

· Publikace výsledků výzkumu

· Výběr a popisné statistiky

 

4) Zdroje chyb, možnosti zkreslení a zneužití statistických zjištění

 

5) Rozdělení a pravděpodobnost

· Pravděpodobnost

· Náhodná veličina a rozdělení pravděpodobnosti

· Odhady populačních průměrů a pravděpodobností

 

6) Srovnání dvou skupin a závislost proměnných

· Porovnání dvou skupin dat

· Měření závislosti

 

7) Časové řady, Indexní analýza

· Časové řady

· Indexní analýza

· Testování hypotéz

 

8) Statistika v právní praxi

· Právní úprava státní statistické služby

· EUROSTAT

· Světové organizace

 

9) Statistika v praxi veřejné správy

· Statistika obyvatelstva, rodin a domů

· Sčítání lidu

· Cenová statistika

· Makroekonomické agregáty a jejich měření

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
17aHP3027p1St 11.10.2017 14:00 - 15:30 přednáška Historie statistiky JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
St 18.10.2017 14:00 - 15:30 přednáška Statistická metodologie JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
St 25.10.2017 14:00 - 15:30 přednáška Popisná statistika JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
St 01.11.2017 14:00 - 15:30 přednáška Demagogie ve statistice JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
St 08.11.2017 14:00 - 15:30 přednáška Pravděpodobnost JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
St 15.11.2017 14:00 - 15:30 přednáška Závislost JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
St 22.11.2017 14:00 - 15:30 přednáška Časové řady JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
St 29.11.2017 14:00 - 15:30 přednáška Inflace JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
St 06.12.2017 14:00 - 15:30 přednáška Měření míry nezaměstnanost, zjišťování množství peněž v ekonomice JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
St 13.12.2017 14:00 - 15:30 přednáška Právní předpisy ve statistice JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
St 20.12.2017 14:00 - 15:30 přednáška Test JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK