PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vývoj anglického práva - HP1892
Anglický název: Development of English Law
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2014 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Vyučující: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM0201
Anotace
Poslední úprava: Eva Boháčová (12.03.2009)

Cílem předmětu je výklad o vybraných problémech vývoje anglického práva se zvláštním zřetelem k potřebám dalšího studia na právnické fakultě a praxi. Předmět umožňuje seznámit se s odlišným typem právní kultury označované jako common law. Jedná se o předmět poskytující studentům hlubší terminologické a obsahové základy znalosti anglického práva, o kterých se dozvěděly základní údaje v základním kurzu. Předmět předpokládá alespoň základní znalosti anglického jazyka a bude pracovat s prameny.
Literatura
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (08.01.2015)

Povinná:
  • Jan Kuklík, Radim Seltenreich. Dějiny angloamerického práva. Linde. Praha. 2007.
Doporučená:
  • Jan Kuklík. Poodhalené tváře anglického práva. 1.. Aleš Čeněk. 2013.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (08.01.2015)

Pro úspěšné absolvování tohoto předmětu je zapotřebí mít minimálně 70% presenci na výuce.

Zkouška probíhá formou písemné eseje.

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
111.10.201718:00 - 20:00přednáškaÚvod do předmětu. Prameny a literatura. Právo anglosaského období.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
218.10.201718:00 - 20:00přednáškaObyčejem precedenty a legal writings.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
325.10.201718:00 - 20:00přednáškaVývoj anglického parlamentu do 17. století.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
401.11.201718:00 - 20:00přednáškaVývoj anglického parlamentu do 20. století. Vývoj anglického trestního práva do 17. století.JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 
508.11.201718:00 - 20:00přednáškaVývoj anglického trestního práva do 20. století.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
615.11.201718:00 - 20:00přednáškaVývoj anglického majetkového práva a torts do 17. století.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
722.11.201718:00 - 20:00přednáškaVývoj anglického majetkového práva a torts od 17. do 20. století.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
829.11.201718:00 - 20:00přednáškaWrity, poroty a vývoj anglického procesu.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
906.12.201718:00 - 20:00přednáškaReformy anglického práva v 19. století.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
1013.12.201718:00 - 20:00přednáškaVývoj anglického práva ve 20. století I.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
1120.12.201718:00 - 20:00přednáškaVývoj anglického práva ve 20. století II.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK