PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vývoj československého práva v letech 1948-1989 - HP1891
Anglický název: Developments of Czechoslovak Law between 1948 and 1989
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Vyučující: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Třída: právní dějiny
Ve slož. prerekvizitě: HM0201, HM0201
Anotace
Poslední úprava: Eva Boháčová (12.03.2009)

Předmět se zabývá vybranými problémy právního vývoje Československa v letech 1945-1948, tj. v poválečném období a v období tzv. socialistického práva komunistického režimu.
Cílem je podat přehled vývoje základních právních odvětví a ukázat, jaké zásadní změny byly v československém právu uskutečněny v jednotlivých fázích vývoje komunistického režimu. Předmět se zabývá právně teoretickými aspekty i příklady skutečného působení práva ve sledovaném období.
Literatura
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (08.01.2015)

Povinná:
  • J. Kuklík a kol, . Dějiny československého práva 1945-1989. Praha Auditorium. 2011.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (08.01.2015)

Pro úspěšné absolvování tohoto předmětu je zapotřebí mít minimálně 70% presenci na výuce.

Zkouška probíhá formou písemné eseje.

Sylabus
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (08.01.2015)

Předmět se nejprve zabývá vznikem lidově demokratického zřízení v roce 1948, jeho charakteristickými znaky a ústavou 9. května. Všímá si též kontinuitních prvků s vývojem 1945-1948. 

Poté se studenti seznámí s nejvýznamnějšími změnami v občanském a trestním právu v období tzv. právnické dvouletky. Pozornost je poté věnována fenoménu politických procesů, kde je na příkladu jednotlivých případů sledován charakter trestího práva 50.let.

Dalším tématem je otázka kolektivizace zemědělství a vzniku JZD. Období 50. let je poté rozebíráno i na pozadí ústavního a správního vývoje (role NV).

V druhé části se předmět věnuje právu obodbí 60-80 let se zaměřením na ústavní vývoj, včetně otázky československé federace, rekodifikacím 60. let, včetně vzniku hospodářského práva. 

Následuje vývoj v období tzv. normalizace zakončený diskuzí o prvcích kontinuity a diskontinuity v období transfornace po roce 1989.

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
201.03.201818:00 - 20:00přednáškaÚvod.Vyučující: Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., Doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr., Doc. JUDr. Vladimír Kindl, Doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D., JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D., JUDr. Jiří Šouša, PhD.
308.03.201818:00 - 20:00přednáškaObdobí 1945-1948 - předpoklady pro nástup lidově demokratického režimu. 
415.03.201818:00 - 20:00přednáškaÚnor 1948, ústavní aspekty vývoje v letech 1948-1960. 
522.03.201818:00 - 20:00přednáškaPrávní formy perzekuce, politické procesy, vývoj trestního práva. 
629.03.201818:00 - 20:00přednáškaVývoj občanského a rodinného práva. 
705.04.201818:00 - 20:00přednáškaVývoj občanského a rodinného práva. 
812.04.201818:00 - 20:00přednáškaVývoj hospodářského práva. 
919.04.201818:00 - 20:00přednáškaVývoj pracovního práva. 
1026.04.201818:00 - 20:00přednáškaVývoj právního postavení církví. 
1103.05.201818:00 - 20:00přednáškaVývoj správy (národní výbory). 
1210.05.201818:00 - 20:00přednáškaPrávní postavení národnostních menšin. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK