PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Veřejná správa - činnost a organizace (správní věda) - HP1831
Anglický název: Public Administration - Activity and Organization (Administrative Science)
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Vyučující: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo
Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Anotace
Poslední úprava: Eva Preclíková (06.02.2017)

Kurs se zabývá vybranými tématy správní vědy jako discipliny, která studuje - s využitím poznatků dalších oborů, především státovědy, historické vědy, jurisprudence, ekonomie a teorie řízení - uspořádání a fungování veřejné správy. Zvláštní pozornost je věnována vztahu veřejné správy a práva. Část přednášek má srovnávací povahu s cílem seznámit studenty s evropskými správními systémy, které mají vliv i na organizaci české veřejné správy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Eva Preclíková (09.11.2016)

Posluchači získají přehled o vývoji institucí veřejné správy a o názorech předních reprezentantů správní vědy na problémy organizace a fungování veřejné správy. Absolventi kurzu budou lépe připraveni na navazující zkoušky ze správního práva. 

Literatura
Poslední úprava: Eva Preclíková (06.02.2017)

Povinná:
  • Richard Pomahač a kol.. Veřejná správa. 1. Praha. 2013. 978-80-7400-447-6.
Doporučená:
  • Vladimír Heger. Komunikace ve veřejné správě. 1. Praha. 2012. 978-80-247-3779-9.
  • František Ochrana - Milan Půček. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě : smart administration. 1. Praha. 2011. 978-80-7357-667-7.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Eva Preclíková (06.02.2017)

Ústní zkouška + seminární práce

Sylabus
Poslední úprava: Eva Preclíková (06.02.2017)

Teorie veřejné správy a její mezioborový charakter

Vývoj institucí veřejné správy v Evropě

Přehled administrativistických škol  -  klasické, moderní a postmoderní teorie

Srovnávací veřejná správa: evropský správní prostor

Úkoly a organizace veřejné správy v České republice

Právní prostředí veřejné správy: správní rozhodování a kontrola veřejné správy

Veřejná služba a etika ve veřejné správě

Hodnocení veřejné správy a správní reformy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK