PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Veřejná správa - činnost a organizace (správní věda) - HP1831
Anglický název: Public Administration - Activity and Organization (Administrative Science)
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Vyučující: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo
Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Anotace
Poslední úprava: Eva Preclíková (06.02.2017)
Kurs se zabývá vybranými tématy správní vědy jako discipliny, která studuje - s využitím poznatků dalších oborů, především státovědy, historické vědy, jurisprudence, ekonomie a teorie řízení - uspořádání a fungování veřejné správy. Zvláštní pozornost je věnována vztahu veřejné správy a práva. Část přednášek má srovnávací povahu s cílem seznámit studenty s evropskými správními systémy, které mají vliv i na organizaci české veřejné správy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Eva Preclíková (09.11.2016)

Posluchači získají přehled o vývoji institucí veřejné správy a o názorech předních reprezentantů správní vědy na problémy organizace a fungování veřejné správy. Absolventi kurzu budou lépe připraveni na navazující zkoušky ze správního práva. 

Literatura
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (31.01.2018)
Doporučená:
  • Richard Pomahač a kol. Veřejná správa. Praha : C. H. Beck. 2013.
  • Dušan Hendrych a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha : C. H. Beck. 2016.
  • Richard Pomahač a Jakub Handrlica. Administrative Law without Limits. Passau-Berlin-Prague : RW&W Science & New Media. 2016.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. (25.01.2018)

Podmínkou složení zkoušky je aktivní účast na výuce. Učitel zadá studentům v průběhu semestru alespoň jeden úkol (vypracování seminární práce, prezentaci referátu, anebo písemný test).

Sylabus
Poslední úprava: Eva Preclíková (06.02.2017)

Teorie veřejné správy a její mezioborový charakter

Vývoj institucí veřejné správy v Evropě

Přehled administrativistických škol  -  klasické, moderní a postmoderní teorie

Srovnávací veřejná správa: evropský správní prostor

Úkoly a organizace veřejné správy v České republice

Právní prostředí veřejné správy: správní rozhodování a kontrola veřejné správy

Veřejná služba a etika ve veřejné správě

Hodnocení veřejné správy a správní reformy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK