PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Introduction to the English Legal System - HP1811
Anglický název: Introduction to the English Legal System (taught in English)
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 181
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Třída: teorie práva
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. (28.03.2019)
Výběrový předmět je zaměřen na základní právní instituty a principy anglo-amerického právního systému. Výuka je organizována ve spolupráci se zahraničními univerzitami a probíhá pouze v anglickém jazyce. Výuka probíhá v bloku, termíny přednášek budou včas sděleny standardním způsobem (přes SIS - nástěnka).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. (28.03.2019)
Forma zkoušky: písemná (esej)

Podrobnosti ke zkoušce: Ke každému tématickému bloku je zadáno na výběr několik témat, z nichž si student volí téma své eseje. Zadání připravují hostující přednášející, kteří esej také vyhodnocují. Podrobnosti jsou vždy sděleny podle požadavků konkrétních zahraničních vyučujících.


Požadavky pro uznání předmětu z předchozího studia:

Předmět Introduction to the English Legal System je vyučován zahraničními přednášejícími. Standardním obsahem tohoto předmětu jsou úvodní otázky anglosaského právního systému, jakož i přehled základního pojmosloví a institutů. Z tohoto důvodu není třeba uznání studijní povinnosti z tohoto předmětu podmiňovat určitým datem, uznávat lze v rámci lhůty dané studijním a zkušebním řádem.
Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. (28.03.2019)
Studenti jsou seznámeni se základními instituty a principy fungování anglosaského právního řádu. Náplň kurzu se liší podle zaměření hostujících vyučujících v daném semestru a je vždy upřesněna na základě jejich dispozic. Zpravidla jsou součástí kurzu tato témata:
1) Common Law - Introduction 2) Land Law 3) Family Law
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. (28.03.2019)
Podíl garanta není možné určit s ohledem na podobu výuky - zajištěnou zahraničními hostujícími vyučujícími.
Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. (28.03.2019)
Studijní materiály obdrží studenti v elektronické podobě od jednotlivých zahraničních vyučujících podle aktuálního tematického zaměření v daném semestru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK