PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Introduction to the English Legal System - HP1811
Anglický název: Introduction to the English Legal System (taught in English)
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2015 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 181
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Třída: teorie práva
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. (11.02.2014)

Výběrový předmět je zaměřen na základní právní instituty a principy anglo-amerického právního systému. Výuka je organizována ve spolupráci se zahraničními univerzitami a probíhá pouze v anglickém jazyce. Výuka probíhá v bloku, termíny přednášek budou včas sděleny standardním způsobem (přes SIS - nástěnka).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK