PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Právo a právní praxe - HP1582
Anglický název: Law and Legal Practice
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
Prerekvizity : HP0272, HP0682
Ve slož. prerekvizitě: HM0101, HM0701
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Předmět je určen primárně pro studenty vyšších ročníků, tj. 4. a 5. V jednotlivých seminářích jsou probírány nejrůznější právní problémy z různých oblastí práva, tudíž se předpokládá slušná orientace v jednotlivých právních disciplínách. Studenti 3. ročníku se mohou hlásit také, nicméně vzhledem k omezené výuce platného práva v 1. a 2. ročníku mohou mít ztíženou orientaci v probírané látce.

Výuku převážně zajišťují externí vyučující, kteří pracují v oblasti práva na různých pozicích. Jedná se o advokáty, soudce, úředníky, firemní právníky.
Osobě vyučujícího odpovídá též zvolené téma. Někteří vyučující zasílají předem přípravu na další seminář, tudíž se očekává i samostatná příprava ze strany studentů.

Vzhledem k ryze praktickému zaměření předmětu není předepsána žádná konkrétní literatura.

Předmět je ukončen zkouškou, která má podobu písemné práce, při které studenti řeší praktický příklad nebo příklady.

Účast na výuce je povinná, při vyšší absenci bude účast na předmětu ukončena bez možnosti konat zkoušku.
Literatura
Poslední úprava: KRZYK2AJ (16.12.2014)

Povinná:
  • Není předepsaná žádná povinná literatura (viz výše - anotace).
Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Tématické okruhy 

1. Úvodní organizační seminář a řešení vzorového případu

2. Sektor energetiky z pohledu advokáta

3. Úvěrové financování v praxi mezinárodní advokátní kanceláře

4. Právní struktura nemovitostních transakcí

5. Podnikové právo v praxi 

6. Praktické aspekty řízení před Evropským soudem pro lidská práva

7. Forum shopping a nástrahy mezinárodních obchodních sporů

8. Občanské soudní řízení

9. Soukromí a ochrana osobních údajů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK