PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy právní informatiky I. - HP0971
Anglický název: Fundamentals of Legal Informatics I (Legal Research)
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 97
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. JUDr. František Cvrček, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. František Cvrček, CSc.
JUDr. František Novák, CSc.
Třída: teorie práva
Kategorizace předmětu: Právo > Teorie práva
Prerekvizity : HP0682
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Právní informační systém, obsah a konstrukce databází právních informací.Právní jazyk. Právněinformatické zpracování textů českých právních dokumentů.Právní řád, formální struktura právních dokumentů a její právněinformatické využití.Hypertextová technologie. Strategie vyhledávání v právních databázích.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Povinná:
 • Cvrček, F. Právní informatika. Praha - Plzeň. 2010.
Doporučená:
 • Bing,J. Handbook of Legal Information Retrieval. New York, Oxford. 1984.
 • Cvrček, F., Novák, F. Základy právní informatiky. Brno. 1992.
Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

 1. Právní informatika – předmět, teoretické základy, vznik a vývoj, metody
 2. Teorie typů právních předpisů – formální rozlišení, empirické a pragmatické poznatky, teoretická klasifikace
 3. Právní řád na území České a Slovenské republiky – kvantitativní popis a možnosti jeho interpretace v historických a sociálních souvislostech
 4. Právní informační systém – klasická struktura, velké projekty ve světě, obecná charakteristika právních databází a informatické technologie
 5. Světové právní informační systémy – vznik a vývoj, současný stav a perspektivy, možnosti využití těchto systémů, evropská a americká koncepce
 6. Indexová databáze o právních předpisech (rejstřík právních předpisů) na příkladu databáze CS LEGSYS – tyty proměnných a jejich základní charakteristika, architektura databáze, právně informatické využití
 7. Právní informační systém CS LEGSYS, rejstřík – analýza funkcí systému reprezentujícího indexově orientované právní informační systémy
 8. Právně informatická analýza textů právních dokumentů – teoretická východiska, klasifikace právních dokumentů, možnosti strukturalizace
 9. Hlavní systémové vazby uvnitř českého a slovenského právního řádu – derogace a novelizace, hierarchické souvislosti, horizontální souvislosti (odkazy), právně informatické zobrazení, hypertext
 10. Právní informační systém CS LEGSYS – TEXT – analýza funkcí plnotextově orientovaného vyhledávání, zobrazovací a editační možnosti systému
 11. Cvičení v práci s právním informačním systémem CS LEGSYS – TEXT jako reprezentantem sofistikovaného plnotextově orientovaného právního informačního systému pro české právo
 12. Právní informační systémy v České republice pro české právo
 13. Strategie vyhledávání v právních informačních systémech. Umělá inteligence, hypertext, multimediální přístupy při výuce práva
 14. Aplikace právní informatiky na příkladu legislativy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK