PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy mezinárodního ekonomického práva - HP0771
Anglický název: Basics of International Economic Law
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 77
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Vyučující: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Třída: mezinárodní právo veřejné
Kategorizace předmětu: Právo > Mezinárodní právo veřejné
Prerekvizity : HP0851, HP0852
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM0601
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (30.04.2015)
Jednosemestrální kurs poskytuje základní orientaci v rozsáhlé oblasti mezinárodního práva, jež upravuje velmi dynamickou oblast veřejnoprávní regulace mezinárodních hospodářských vztahů. MEP patří mezi předměty na zahraničních právnických fakultách dnes již běžně přednášené. U nás tento kurs vyplňuje určitou mezeru mezi látkou přednášenou v MP veřejném a MP soukromém a obchodním jako předmětech společného základu. Ze standardní problematiky MEP, tj. mezinárodní obchodní systém, mezinárodní měnový a finanční systém, mezinárodní právo rozvoje a mezinárodní investice, se zaměřuje hlavně na první a čtvrtou oblast. Výklad obecnějších problémů a institutů MEP je dokumentován zejm. na výkladu pravidel GATT/WTO a ochrany mezinárodních investic, se zvláštním zřetelem na mechanismy řešení sporů.
Literatura
Poslední úprava: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (28.03.2019)
Povinná:
  • Balaš, V., Šturma, P.. Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. Wolters Kl. Praha. 2018. 978-80-7598-100-4.
  • P. Šturma, V. Balaš. Mezinárodní ekonomické právo. 2.. Praha. 2013. 978-80-7179-069-3.
Doporučená:
  • Šturma, P. Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodního ekonomického práva (s úvodní poznámkou a stručným komentářem). Karolinum. Praha. 1997.
  • Šturma, P. , Balaš, V.. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva. Studie z mezinárodního práva 3/26. 2012.
  • Bradlow, D.D. and Hunter, D.B.. International Financial Institutions & International Law. Walters Kluwer. 2010.
  • Gureshi, A.H. and Ziegler, A.R.. International Economic Law. 3.. Sweet & Maxwell. 2011.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (02.01.2020)

Aktivní účast – 65 %.

Zkouška je písemná, kombinace výběrových a otevřených otázek.

Sylabus
Poslední úprava: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (02.01.2020)

08.10.2019     Úvod do problematiky, informace o předmětu.

                       Pojem MEP a jeho specifické rysy                       

 

15.10.2019     Mezinárodní obchodní systém: vývoj. Všeobecná dohoda o clech a obchodu

 

22.10.2019      Světová obchodní organizace: institucionální otázky, mnohostran.obchod.dohody

 

29.10.2019      Řešení sporů v rámci WTO  

 

05.11.2019      Stát v MEP. Jurisdikční imunity státu a jeho majetku

 

12.11.2019      Problémy Brexitu a WTO

 

19.11.2019      Režim a ochrana mezinárodních investic: BIT, mnohostranné smlouvy

 

26.11.2019      Úprava řešení sporů z investic (ICSID, UNCITRAL)

 

03.12.2019      Příklady arbitrážního řešení sporů z investic 

 

10.12.2019      Ochrana mezinárodních investic a EU

 

17.12.2019      Nejnovější vývoj a perspektivy ochrany investic (CETA, TTIP, ICS)     

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 60 %.

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Úterý08.10.2019Úvod do problematiky, informace o předmětu. Pojem MEP a jeho specifické rysy.prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Úterý15.10.2019Mezinárodní obchodní systém: vývoj. Všeobecná dohoda o clech a obchodu.prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Úterý22.10.2019Světová obchodní organizace: institucionální otázky, mnohostranné obchodní dohodyprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Úterý29.10.2019Řešení sporů v rámci WTOdoc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 
Úterý05.11.2019Stát v MEP. Jurisdikční imunity státu a jeho majetkudoc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 
Úterý12.11.2019Jiné mezinárodní obchodní dohody. Mezinárodní právo a rozvojprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Úterý19.11.2019Režim a ochrana mezinárodních investic: BIT, mnohostranné smlouvyprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Úterý26.11.2019Úprava řešení sporů z investic (ICSID, UNCITRAL)doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 
Úterý03.12.2019Příklady arbitrážního řešení sporů z investicdoc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 
Úterý10.12.2019Ochrana mezinárodních investic a EU (JUDr. Fecák, Mgr. Svoboda) 
Úterý17.12.2019Nejnovější vývooj a perspektivy ochrany investic (CETA, TTIP, ICS)doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK