PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Teorie interpretace práva - HP0741
Anglický název: Theory of Legal Interpretation
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 74
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Vyučující: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Třída: teorie práva
Kategorizace předmětu: Právo > Teorie práva
Prerekvizity : HP0277, HP0682, HP0704, HP0764, HP1172
Ve slož. prerekvizitě: HM0101
Anotace
Poslední úprava: import (04.06.2004)

Kurz (seminář) je zaměřen na základní teoretické i praktické problémy interpretace. Značná semináře je zaměřena na řešení praktických interpretačních problémů, jak oborů soukromého, tak veřejného práva. Argumentační postupy jsou v seminářích na základě písemných materiálů a referátů podrobeny kritickému hodnocení a konfrontací se stávající judikaturou. V rámci kurzu vypracovávají posluchači písemná řešení případů (metodou case-law).
Literatura
Poslední úprava: import (04.06.2004)

povinná

  • Knapp,V., Gerloch, A. : Logika v právním myšelní, 3. vydání, 2000, Eurolex Bohemia, Praha , (kap. V. Logika a metody právní vědy)
  • Gerloch A., Maršálek P. (eds.): Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi, 2003, Eurolex Bohemia, Praha
  • Gerloch A.: Teorie práva, 2. vydání, 2001, Nakl. A. Čeněk

Sylabus -
Poslední úprava: import (09.06.2004)

Cílem předmětu je seznámit studenty se soudobými teoretickými koncepcemi, tak, jak se promítají v relevantní naší i zahraniční literatuře, a zároveň je uvést do praktických metod a interpretace a argumentace.

Metodou výuky je spojení přednášek v úvodu kurzu s řešením a analýzou vybraných právních případů, které budou studentům předem zadány a jimi písemně zpracovány.

Zkouška je kombinací písemné a ústní formy. Při zkoušce se vychází z písemných řešení případů a vyžaduje se znalost interpretačních a argumentačních postupů a jejich aplikace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK