PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Logika pro právníky - HP0711
Anglický název: Logic for Lawyers
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 71
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.
Třída: teorie práva
Kategorizace předmětu: Právo > Teorie práva
Prerekvizity : HP0682
Ve slož. prerekvizitě: HM0101
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Předmět je zaměřen na aplikaci poznatků formální logiky v právním myšlení. Největší pozornost je věnována postupům aristotelovské logiky v právu, z modálních logik se probírá logika normativních vět. Dále jsou rozebrány pro právníky významné otázky, které navazují na formálně logické postupy, avšak mají svůj specifický právní charakter. Jde zejména o problematiku právní terminologie, teorii právní argumentace, teorii otázek a odpovědí a o význam logiky v metodologii právní vědy.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Doporučená:
  • Knapp, V. - Gerloch, A.. Logika v právním myšlení. Praha. 2000.
  • Sousedík, P.. Logika pro studenty humanitních oborů. Praha. 2001.
  • Štěpán, J.. Logika a právo. Praha. 2011.
  • Weinberger, O.. Základy právní logiky. Brno. 1993.
  • Peregrin, J. Logika a logiky. Praha. 2004.
Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

1.             Úvod do předmětu (předmět a úloha logiky, druhy logiky, stručný nástin vývoje logického myšlení, základní principy klasické logiky, logika v právním myšlení)

2.             Logická sémiotika (jazyk – pojem a jeho dělení; logická syntax  - základní syntaktické kategorie jazykových výrazů – názvy, věty, funktory, operátory)

3.             Názvy a definice (vztahy mezi denotacemi názvů, mnohoznačnost přirozeného jazyka, definice, klasifikace a explikace)

4.             Výroky a výroková logika (výrok, výroková forma, pravdivostní hodnota, teorie pravdy, klasifikace výroků, logické spojky)

5.             Výroková logika II. (tautologie,  tzv. zkrácená 0,1 metoda a její varianty, přímý důkaz a důkaz sporem, logická pravidla)

6.             Logika otázek a odpovědí (struktura a dělení otázek vč. otázek kapciózních a sugestivních)

7.             Logický čtverec v modální, deontické a predikátové logice

8.             Predikátová logika I. (S-P výroky a jejich dělení; přímé usuzování, transformace, kategorický sylogismus – struktura, pravidla)

9.             Predikátová logika II. (odvozování v predikátové logice)

10.           Usuzování a odůvodňování tvrzení

11.           Neformální logika. Eristika (kvaziargumentace, chybné argumentace)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Kombinovaná zkouška (závěrečný písemný test, ústní dozkoušení)

Pravidelná účast je podmínkou pro atestaci

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK