PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Právní režimy mezinárodních prostorů - HP0661
Anglický název: Legal Regimes of International Spaces
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 66
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
Vyučující: doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
JUDr. Mgr. Miroslav Pulgret, Ph.D.
Třída: mezinárodní právo veřejné
Kategorizace předmětu: Právo > Mezinárodní právo veřejné
Prerekvizity : HP0851
Ve slož. prerekvizitě: HM0601
Anotace
Poslední úprava: Blanka Smutná (14.02.2019)
Předmět má úzký vztah k povinnému předmětu Mezinárodní právo veřejné. Součástí základního kurzu je i právní režim moře, Antarktidy a kosmického prostoru. Povinně volitelný předmět navazuje a podrobněji rozvíjí základní pojmy a právní úpravu povinného předmětu. Výuka v povinně volitelném předmětu je založena na vybraných tématech v rámci kterých je srovnávána úprava v jednotlivých mezinárodních prostorech.
Literatura
Poslední úprava: Blanka Smutná (14.02.2019)
Povinná:
  • Ondřej J, Potočný, M.. Obecné mezinárodní právo v dokumentech. 4.. Praha, C.H.Beck. 2016.
  • ONDŔEJ, J. . Právní režimy mořských oblastí. Srovnání s kosmem a Antarktidou. . Aleš Čeněk. 2017.
  • Ondřej, J., Mrázek, J., Kunz, O.. Základy mezinárodního práva veřejného. 1.. Praha: C. H. Beck. 2018.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Blanka Smutná (31.01.2018)

Podmínky zkoušky:  ústní zkouška, studující odpoví na dvě otázky ze seznamu otázek. Připuštění ke zkoušce je podmíněno účastí na přednáškách (maximální možný počet absencí je tři za semestr).

Seznam otázek :

1)   Pojem práva mezinárodních prostorů a jejich vymezení  

2)   Historický vývoj  ve vztahu k mezinárodním prostorům.

3)   Zákaz přivlastnění mezinárodních prostorů  

4)   Mírové využívání mezinárodních prostorů (z hlediska zakázané činnosti-obecné otázky)

5)  Nevojenské využívání mezinárodních prostorů (základní pojmy)

6)  Právní režim  výlučné ekonomické zóny

7) Právní režim volného  moře (svobody volného moře)  

8) Právní režim kontinentálního šelfu

9) Právní režim mořského dna  za hranicemi národní jurisdikce  

10) Problematika jurisdikce ve vztahu k objektům a osobám v mezinárodních prostorech (obecné otázky)

11) Právní režim využívání nerostných zdrojů z nebeských těles

12) Právní režim Antarktidy

13) Právní režim mořských polárních oblastí (okolo Antarktidy, Arktida) 

14) Právní režim týkající se lodí a jiných objektů na moři

15) Právní režim objektů v kosmu a v Antarktidě

16) Mírové využívání volného moře a mořského dna (z hlediska zakázané činnosti)

17) Mírové využívání Antarktidy, kosmického prostoru a nebeských těles (z hlediska zakázané činnosti)

18) Otázka uplatňování nároků ve vztahu ke kosmickému prostoru a nebeským tělesům

19)  Řešení sporů ve vztahu k moři a k mořskému dnu

20) Řešení sporů ve vztahu k Antarktidě a ke kosmickému prostoru  

 

Sylabus
Poslední úprava: Blanka Smutná (14.02.2019)

 

Předmět má úzký vztah k povinnému předmětu Mezinárodní právo veřejné. Součástí základního kursu je i právní režim moře, Antraktidy a kosmického prostoru. Výběrový předmět navazuje a podrobněji rozvíjí základní pojmy a právní úpravu povinného předmětu. Výuka ve výběrovém předmětu je založena na vybraných tématech v rámci kterých je srovnávána úprava v jednotlivých mezinárodních prostorech.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 80 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK