PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Právní dějiny Univerzity Karlovy - HP0651
Anglický název: Legal History of Charles University
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 65
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Třída: právní dějiny
Kategorizace předmětu: Právo > Dějiny práva
Prerekvizity : HP0891, HP0892
Ve slož. prerekvizitě: HM0201
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (07.05.2015)

Povinně volitelný předmět v rozsahu jednoho semestru přináší právněhistorický výklad počátků a vývoje pražské
univerzity od 14. do 20. století. Podle dobových dokumentů podává přehled organizace správy univerzity jako
celku a právnické fakulty i právnické univerzity speciálně. Připomíná i přední osobnosti učitelů- právníků.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (21.09.2015)

Znalost obsahu přednášek, včetně vybraných dokumentů např. o založení univerzity, o vnitřních změnách v průběhu staletí jejího trvání od středověku do novověku.

Znalost odborného profilu vybraných osobností české právní vědy spjatých s univerzitou; např.:

Jaromír Čelakovský Emil Ott
Bohuš Rieger Alois Zucker
Miroslav Stieber František Storch
Karel Kadlec August Miřička
Jan Kapras Leopold Heyrovský
Antonín Randa Josef Vančura
Václav VaněčekSylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (07.05.2015)

Tato výběrová disciplína navazuje na povinný předmět České a československé právní dějiny.

Témata:

1) Úvod - prameny a literatura, metodika studia. Periodizace. Partikulární školství církevní a městské.

2) Založení Univerzity, zakládací dokumenty, majetkové zajištění.

3) Vnitřní organizace - orgány Univerzity. Univerzitní statut, studenti a profesoři, koleje.

4) Univerzitní národy. Právnická univerzita. Dekret Kutnohorský.

5) Kališnická Univerzita v době stavovské.

6) Absolutismus na univerzitě po r. 1620. Unijní dekret 1654. Tereziánské a Josefinské reformy. Nejvýznamnější učitelé.

7) Revoluční hnutí r. 1848 na univerzitě, další vývoj do r. 1880.

8) Rozdělení univerzity r. 1882 a budování české univerzity.

9) Univerzita po vzniku ČSR, Marešův zákon z r. 1920 a vývoj do r. 1939.

10) Osobnosti české právní vědy na UK a UK v letech 1945-1990.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (07.05.2015)

Počet studentů omezen na maximálně 80 ze všech ročníků.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (07.05.2015)

Literatura:
Povinná:

Antologie české právní vědy, Sborník, Karolinum, Praha 1993

Kolektiv, Dějiny Univerzity Karlovy, I. - IV., Karolinum, Praha, 1995-1998 (vybrané kapitoly)

Vaněček, V., Kapitoly o právních dějinách Karlovy Univerzity, II. vydání, Praha 1946

Doporučená:

Kejř., J., Dějiny pražské právnické univerzity, Karolinum, Praha 1995

Kop, F., Založení Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 1945

Studie časopisecké:

Historickoprávní a historické studie v odborných časopisech (individuální výběr po dohodě s přednášejícím).

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
110.10.201716:00 - 18:00přednáškaÚvod - prameny a literatura, metodika studia. Periodizace. Partikulární školství církevní a městské.doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 
217.10.201716:00 - 18:00přednáškaZaložení Univerzity, zakládací dokumenty, majetkové zajištění.doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 
324.10.201716:00 - 18:00přednáškaVnitřní organizace - orgány univerzit. Univerzitní statut, studenti a profesoři, koleje.doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 
431.10.201716:00 - 18:00přednáškaUniverzitní národy. Právnická uýniverzita. Dekret Kutnohorský.doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 
507.11.201716:00 - 18:00přednáškaKališnická Univerzita v době stavovské.doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 
614.11.201716:00 - 18:00přednáškaAbsolutismus na univerzitě po r. 1620. Unijní dekret 1654. Tereziánské a Josefinské reformy.JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 
721.11.201716:00 - 18:00přednáškaRevoluční hnutí r. 1848 na univerzitě, další vývoj do r. 1880.JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 
828.11.201716:00 - 18:00přednáškaRozdělení univerzity r. 1882 a budování české univerzity.JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 
905.12.201716:00 - 18:00přednáškaUniverzita po vzniku ČSR. Marešův zákon z r. 1920 a vývoju do r. 1939.doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 
1012.12.201716:00 - 18:00přednáškaUK v letech 1945 - 1990.JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 
1119.12.201716:00 - 18:00přednáškaOsobnosti české právní vědy na UK.doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK