PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z amerických právních dějin - HP0561
Anglický název: Selected Chapters from the American Legal History
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 56
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Radim Seltenreich
Vyučující: doc. JUDr. Radim Seltenreich
Třída: právní dějiny
Kategorizace předmětu: Právo > Dějiny práva
Ve slož. prerekvizitě: HM0201
Anotace
Poslední úprava: Eva Boháčová (02.09.2008)

Předmět se zabývá klíčovými událostmi amerických právních dějin, když jeho předností je možnost studentů seznámit se přímo se zněním rozhodujících pramenných materiálů.
Literatura
Poslední úprava: Eva Boháčová (02.09.2008)

Povinná:
  • Kuklík, Jan, Seltenreich, Radim. Dějiny angloamerického práva. Praha. 2007.
Doporučená:
  • J.M.Garvey. Modern Costitutional Theory: A Reader. St.Paul. 1991.
  • L.M.Friedman. A history of American Law. New-Yorjk. 1985.
Sylabus -
Poslední úprava: Alena Votýpková (21.05.2015)

Předmět "Vybrané problémy z amerických právních dějin" je vyučován jako jednosemestrální vždy v zimním semestru. Jeho cílem je seznámit studenty detailněji s rozhodujícími událostmi amerických právních dějin (viz nástin obsahu přednášek), když předností kurzu je na rozdíl od "klasických přednášek" přímá práce s pramennými materiály (obsažené v českém překladu v učebnici - Kuklík, Seltenreich - Dějiny angoamerického práva, nakl. LINDE, Praha 2007).

Jejich domácí příprava je potom základem diskuze přímo v hodině kurzu, která by tak měla umožnit i lepší pochopení teorie, jejímuž porozumění má dále napomoci také učitelův výklad. Tato interaktivní metoda výuky tak umožňuje plné zapojení studentů do výuky, podporuje rozvoj jejich řečnických a analytických schopností. 

Předmět je výběrový v rámci výuky katedry právních dějin.

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
110.10.201718:00 - 20:00přednáškaÚvod do předmětu.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
217.10.201718:00 - 20:00přednáškaKoloniální období.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
324.10.201718:00 - 20:00přednáškaVznik USA. Soudnictví v novém státě.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
431.10.201718:00 - 20:00přednáškaÚstava a otroctví.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
507.11.201718:00 - 20:00přednáškaObčanská válka a ústavní tgeorie.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
614.11.201718:00 - 20:00přednáškaRekonstrukce.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
721.11.201718:00 - 20:00přednáškaSegregace a ústava.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
828.11.201718:00 - 20:00přednáškaPrávní vývoj v 19. století.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
905.12.201718:00 - 20:00přednáškaObčanská práva a 1. světová válka.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
1012.12.201718:00 - 20:00přednáškaObčanská válka a 2. světová válka.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
1119.12.201718:00 - 20:00přednáškaObčanská práva a Nejvyšší soud USA.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK