PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sociální zabezpečení v evropských zemích - HP0431
Anglický název: Social Security in European Countries
Zajišťuje: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 43
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Vyučující: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Třída: pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Kategorizace předmětu: Právo > Pracovní právo a sociální zabezpečení
Prerekvizity : HP1151
Ve slož. prerekvizitě: HM1101
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vladislava Havránková (06.09.2017)
Povinně volitelný předmět je zaměřen především na vývojové tendence sociálního zabezpečení v evropských zemích, je komparována právní úprava v ČR a v dalších zemích. Pozornost je zaměřena především na hlavní instituty sociálního zabezpečení, na to, co je pro systémy sociálního zabezpečení společné a co je naopak specifické. Je podán výklad i o činnosti příslušných mezinárodních organizací.
Literatura
Poslední úprava: MORAJ4AJ (08.09.2014)
Povinná:
  • Tröster P. a kol.. Právo sociálního zabezpečení. 6.. C.H.Beck, Praha. 2013.
  • Vysokajová M.. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. Karolinum, Praha. 2000.
  • Štangová V.. K připravenosti ČR ke vstupu do EU v oblasti sociálního zabezpečení, . Právo a zaměstnání. 2001. č.1.
  • Greber P.-Y.. Základní principy sociálního zabezpečení v měnícím se světě. Právo a zaměstnání. 2003. č.7-8.
  • Štangová V. . Evropský model sociálního zabezpečení. AUC-Iuridica. 2004. č.1-2.
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Vladislava Havránková (04.09.2018)

Obsahové a personální zajištění výuky:


1) 10.10. Aktuální otázky sociálního zabezpečení v Evropě  -  doc. Štangová

 

 2) 17.10.  Sociální zabezpečení osob migrujících v EU -  JUDr. Páv (ČSSZ)

 

 3)  24.10. Sociální zabezpečení osob migrujících mimo státy EU -  JUDr. Páv (ČSSZ)

 

  4)  31.10. Vývojové tendence sociální pomoci ve vybraných evropských zemích -   doc. Koldinská

 

 5)    7.11. Doplňkové důchodové systémy -  JUDr. Přib (MPSV)

 

  6)   14.11. Základní sociální práva v evropském kontextu  -   prof. Tröster

 

 7)    21.11. Komparace české právní úpravy poskytování dávek rodinám s dětmi s právní úpravou britskou, slovenskou a polskou  -  JUDr. Riedlová Jurková (MPSV)

 

 8)   28.11.  Mezinárodní organizace a jejich činnost v sociálním  zabezpečení  -  PhDr. Janeček (MPSV)

 

9)  5.12. Důchodová reforma v ČR a vývojové tendence důchodového pojištění ve vybraných evropských zemích   -   Ing. Machanec (MPSV)

 

 10)  12.12. Zabezpečení v nezaměstnanosti ve vybraných evropských zemích  -  doc. Štefko

 

 11)  19.12. Závěr, shrnutí problematiky  -   doc. Štangová

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (25.04.2018)

Podíl garanta na výuce činí nejméně 30%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK