PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vybrané otázky politického myšlení - HP0251
Anglický název: Selected Issues of Political Thinking
Zajišťuje: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Vyučující: Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Třída: teorie práva
Ve slož. prerekvizitě: HM2301
Anotace
Poslední úprava: Eva Kučerová (13.02.2019)
Smyslem výběrového předmětu je poskytnout zájemcům hlubší pohled na témata přesahující zaměření obligatorního předmětu "Politologie", a to buď chronologicky (dějiny politického myšlení), anebo volbou průřezového tématu, zkoumáním vybraných politických institucí či empirickým přiblížením konkrétních politických systémů.

Zkouška z předmětu je kombinovaná (písemná a ústní část). K podrobnějším informacím vizte oddíl "Požadavky ke zkoušce".
Literatura
Poslední úprava: Eva Kučerová (13.02.2019)
Povinná:
 • Cabada, L., Kubát, M. a kol.. Úvod do studia politické vědy . 2.. Praha. 2004.
 • Krsková, A.. Dějiny evropského politického a právního myšlení . Praha. 2003.
 • Křížkovský, L., Adamová, K.: Dějiny myšlení o státě (Praha, 2000).
 • Blackwellova encyklopedie politického myšlení (Brno, 2. vyd. 2000).
Doporučená:
 • Balík, S., Kubát, M.: Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů (Praha, 2004).
 • Barša, P.: Politická teorie multikulturalismu (Brno, 1999).
 • Giddens, A.: Třetí cesta (Praha, 2001).
 • Hobbes, T.: Leviathan.
 • Kis, J.: Současná politická filosofie (Praha, 1997).
 • Kubát, M.: Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě (Praha, 2003).
 • Kysela, J.: Právo na odpor a občanskou neposlušnost (Brno, 2. vyd. 2006).
 • Kysela, J.: Dvoukomorové systémy. Teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů (Praha, 2004.
 • Kysela, J.: Zákonodárství bez parlamentů. Delegace a substituce zákonodárné pravomoci . (Praha, 2006).
 • Mill, J. S.: Úvahy o vládě ústavní (Praha, 1992).
 • Novák, M., Lebeda, T. (eds.): Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání. (Praha, 2004).
 • Tocqueville, A. de: Demokracie v Americe (Praha, 1992).
Metody výuky
Poslední úprava: Eva Kučerová (13.02.2019)

 

Přednášky kombinované s diskusí na předem ohlášená témata; práce s literaturou.

 

 
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Eva Kučerová (13.02.2019)

Zkouška: Absenčně písemně zpracovaný rozbor dílčího tématu pocházejícího z rámce přednášek na základě doporučené literatury v rozsahu kolem 10 normostran + ústní obhajoba (možná volba vyučujícího podle přednášených a zkoušených témat). Téma bude nahlášeno vyučujícím do konce března.

Sylabus
Poslední úprava: Eva Kučerová (13.02.2019)

 

Pondělí od 16 hod., místnost č. 319

 

 

 

1. Úvodní přednáška: organizace výuky, zkouška; exkurs k politické psychologii (25. 2., J. Kysela)

 

 

 

2. Politické myšlení starověkého Řecka: Platón a Aristotelés (4. 3., P. Maršálek)

 

 

 

3. Křesťanství a politické myšlení; politické myšlení středověku (11. 3., J. Kysela)

 

 

 

4. Politické myšlení renesance (18. 3., J. Kysela)

 

 

 

5. Politické myšlení novověku: Hobbes, Tocqueville a další (25. 3., J. Wintr)

 

 

 

6. Carl Schmitt (1. 4., J. Kysela)

 

 

 

7. Politická filosofie 2. poloviny 20. století: Rawls a jeho kritici (8. 4., J. Wintr)

 

 

 

8. Aktuální stav a výhledy parlamentní demokracie (15. 4., J. Wintr +

 

J. Kysela)

 

 

 

9. Právo a politika (29. 4., P. Agha)

 

 

 

10. Evropská unie a její orgány jako objekt politologické analýzy (6. 5., J. Ondřejková)

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Eva Kučerová (13.02.2019)

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK