PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů - HP0241
Anglický název: Methods of Investigating Particular Types of Crime
Zajišťuje: Katedra trestního práva (22-KTP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 24
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Martin Kloubek, Ph.D.
doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Třída: trestní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Trestní právo
Korekvizity : HP0762
Ve slož. prerekvizitě: HM1501
Anotace
Poslední úprava: Martina Bárová (26.01.2017)
Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů je zvláštní částí kriminalistiky. Pojednává o metodách odhalování a vyšetřování skupin trestných činů, spojených společnou kriminalistickou charakteristikou. Po stručném pojednání o obecných zásadách a struktuře metodiky vyšetřování se podrobně rozebírají dílčí metodiky vyšetřování vražd, loupeží, krádeží, sexuálních trestných činů, hospodářské kriminality, počítačové kriminality, silničních dopravních nehod, požárů, výbuchů a havárií, trestných činů páchaných mládeží, trestných činů páchaných veřejnými činiteli a organizované kriminality.
Literatura
Poslední úprava: Martina Bárová (05.02.2018)
Povinná:
  • Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2004.
Doporučená:
  • Konrád, Z., Porada, V., straus, J., Suchánek, J.. Kriminalistika - Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky. Plzeň: A. Čeněk, 2015. 978-80-7380-535-7.
  • Konrád, Z., Porada, V., Straus, J., Suchánek, J.. Kriminalistika . Kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: A. Čeněk, 2015. 978-80-7380-547-0.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Martina Bárová (26.01.2017)

 

          Zkouškové otázky z výběrového předmětu:

Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů

 

1.    Pojem a funkce metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů;

2.    Systém metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů;

3.    Zásady metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů;

4.    Komponenty jednotlivých metodik vyšetřování

5.    Kriminalistická charakteristika vražd;

6.    Typické počáteční  vyšetřovací situace při vyšetřování vražd a typické způsoby jejich řešení;

7.    Kriminalistická charakteristika loupeží;

8.    Typické stopy a typické vyšetřovací situace při vyšetřování loupeží;

9.    Zvláštnosti počátečních úkonů při vyšetřování loupeží;

10. Kriminalistická charakteristika krádeží;

11. Typické počáteční vyšetřovací situace při vyšetřování krádeží;

12. Zvláštnosti počátečních úkonů při vyšetřování krádeží;

13. Kriminalistická charakteristika sexuálních trestných činů;

14. Typické počáteční vyšetřovací situace při vyšetřování sexuálních deliktů;

15. Typické stopy a zvláštnosti podnětů při vyšetřování sexuálních trestných činů;

16. Kriminalistická charakteristika hospodářské kriminality;

17. Zvláštnosti podnětůk vyšetřování hospodářské kriminality a typické stopy této kategorie kriminality;

18. Kriminalistická charakteristika drogové kriminality;

19. Kriminalistická charakteristika silničních dopravních nehod;

20. Typické stopy a typické vyšetřovací situace při vyšetřování silničních dopravních nehod;

21. Zvláštnosti podnětů k vyšetřování a zvláštnosti počátečních úkonů při vyšetřování silničních dopravních nehod;

22. Kriminalistická charakterestika požárů, výbuchů a havárií;

23. Zvláštnosti počátečních úkonů vyšetřování požárů, výbuchů a havarií;;

24. Kriminalistická charakteristika vyšetřování protiprávních činů páchaných mládeží;

25. Typické stopy a typické počáteční vyšetřovací situace při vyšetřování protiprávních činů páchaných mládeží;

26. Kriminalistická charakteristika organizované kriminality;

27. Zvláštnosti počátečních a následných úkonů při vyšetřování organizované kriminality;

28. Kriminalistická charakteristika trestných činů proti duševnímu vlastnictví.

                                                                  Doc. Konrád

Sylabus -
Poslední úprava: Martina Bárová (26.01.2017)

 

Výběrový jednosemestrální předmět vyučovaný formou přednášek, zakončený
zkouškou.

 

Předmět seznamuje posluchače se zvláštní částí kriminalistiky, která
obsahuje poznatky o kriminalistických charakteristikách jednotlivých druhů
trestných činů, o jejich stopách a o vyšetřovacích situacích, vytvářejících
se při jejich vyšetřování. Zároveň metodika obsahuje systém metod,
doporučovaných pro odhalování, vyšetřování a kriminalistickou prevenci.

 

Rozsah výuky neumožňuje vyčerpat všechny části dílčích metodik. Výuka je proto
zaměřena na zprostředkování těch dílčích metodik, které jsou zvlášť důležité
pro právníky, pokud budou pracovat jako soudci, státní zástupci, advokáti
nebo policejní specialisté. Zastoupeny jsou metodiky vyšetřování zvlášť
závažných nebo velmi frekventovaných trestných činů.

 

Ve výuce jsou zařazeny četné příklady z vyšetřovací praxe a pracuje se
s názornými didaktickými materiály.

 

Je výhodné, aby zájemce o tento kurz předtím absolvoval výběrový předmět
"Kriminalistika".

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (31.01.2018)

Garant předmětu se nepodílí přímo na výuce. Předmět je vyučován také externími odborníky, neboť jde o velmi specifickou oblast.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK