PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kriminologie II. - HP0223
Anglický název: Criminology II
Zajišťuje: Katedra trestního práva (22-KTP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
PhDr. Miroslav Scheinost
MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
Prerekvizity : HP0222
Ve slož. prerekvizitě: HM1501
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (01.02.2018)
V rámci Kriminologie II se vyučují zvláštní části tohoto oboru, tedy ve vztahu k různým druhům konkrétní trestné činnosti. Pozornost je věnována například organizované kriminalitě, extremismu a trestným činům z nenávisti, terorismu, kriminalitě mládeže a kriminalitě páchané na mládeži, násilné kriminalitě, mravnostní kriminalitě, majetkové trestné činnosti a trestné činnosti hospodářského významu nebo trestné činnosti v dopravě. Výuka se věnuje psychiatrickým a sexuologickým hlediskům zkoumání pachatelů trestných činů.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (01.02.2018)
Povinná:
  • Gřivna, T., Zoubková, I., Scheinost a kol. Kriminologie. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, ČR, 2014. 978-80-7353-376-8.
Doporučená:
  • Holcr, K. a kol. . Kriminologie. 1.. Praha. 2009. 978-80-87212-27-1.
  • Kaiser, G.. Úvod do základů Kriminologie /Eine Einführung in die Grundlagen/. 1,. Mnichov. 1994. 3-406-39109-5.
  • Kuchta, J., Válková, H. a kol. . Základy kriminologie a trestní politiky. Praha. 2005. 80-7179-813-4.
  • Tomášek, J.. úvod do kriminologie. Jak studovat zločin. 1.. Praha. 2010. 978-80-247-2982-4.
  • Zapletal, J. a kol. . Aktuální problémy kriminologie /pro posluchače magisterského studijního programu/. Praha. 2009. 978-80-7251-316-1.
  • Zapletal, J. a kol. . Kriminologie. Díl I. Obecná část. 3... Praha. 1998. 80-85981-87-4.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. (15.01.2015)

1.      Organizovaná kriminalita - pojem a formy trestné činnosti s ní spojené

2.      Organizovaná kriminalita - teorie vzniku a utváření organizovaného zločinu a typologie zločineckých organizací

3.      Organizovaná kriminalita - kontrola

4.      Násilná kriminalita - fenomenologie

5.      Násilná kriminalita - etiologie

6.      Násilná kriminalita - prevence

7.      Majetková kriminalita - fenomenologie

8.      Majetková kriminalita - etiologie a prevence

9.      Hospodářská kriminalita - fenomenologie

10.  Hospodářská kriminalita - etiologie a prevence

11.  Mravnostní kriminalita - fenomenologie

12.  Mravnostní kriminalita - etiologie

13.  Mravnostní kriminalita - prevence

14.  Kriminologické aspekty korupce

15.  Základní kriminologické aspekty alkoholové toxikomanie

16.  Základní kriminologické aspekty nealkoholové toxikomanie

17.  Kriminalita mládeže - fenomenologie

18.  Kriminalita mládeže - etiologie

19.  Kriminalita mládeže - kontrola

20.  Kriminalita proti mládeži - fenomenologie

21.  Kriminalita proti mládeži - etiologie

22.  Kriminalita proti mládeži - kontrola

23.  Kriminologické aspekty kybernetické kriminality

24.  Extremismus a trestné činy z nenávisti

25.  Kriminální recidiva

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. (15.01.2015)

Kriminologie je nauka o kriminalitě, jejím stavu, vývoji a příčinách, o jejích pachatelích a obětích a o její kontrole (včetně prevence). Zatímco povinně volitelný předmět "Kriminologie I." se zaměřuje na obecnou část kriminologie, povinně volitelný předmět "Kriminologie II." je orientován na zvláštní části. Pozornost je věnována jednotlivým tradičním druhům kriminality (majetková, násilná, mravnostní, organizovaná, kriminalita mládeže aj.), jakož i aktuálním společensky škodlivým jevům jako je extremismus, kybernetická kriminalita, korupce apod. Předmět, stejně jako předmět "Kriminologie I.", bohatě čerpá ze zahraniční literatury, seznamuje studenty s výsledky vybraných domácích a zahraničních kriminologických výzkumů, ale současně ukazuje i na slabiny dosavadního kriminologického poznání a provokuje ke kritickému myšlení.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (31.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK