PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Právnická italština IV - HP0185
Anglický název: Legal Italian IV
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 18
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Korekvizity : HP0181, HP0182
Neslučitelnost : HP0187
Záměnnost : HP0184
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (02.04.2018)
Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální výběrový předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (03.04.2018)
Povinná:
  • Codice civile online,
  • Codice di procedura civile online,
  • Codice di procedura penale online,
  • Codice penale online,
Doporučená:
  • Tomaščínová, J., Damohorský, M.. Italsko-český právnický slovník. 1. Praha, Leda. 1999. 80-85927-65-9.
  • Kolektiv autorů. Velký slovník italsko-český a česko-italský. 1. Brno. 2015. 978-80-7508-060-8.
  • Rosendorfský, Jaroslav. 1. Praha. 2001. 80-85927-87-X.
Volitelná:
  • Bessone,Mario. Istituzioni di diritto privato. 10. Torino. 2015. 88-348-1556-4.
  • Lozzi, Gilberto. Lezioni di procedura penale. 8. Torino. 2015. 88-348-9300-X.
  • Enciclopedia del diritto - Giuffre. Torino. 2017. 978-88142-157-11.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (04.04.2018)

Písemný test z probíraných témat + ústní zkouška: prezentace zvoleného právního tématu v rozsahu 10 normostran

-  obchodní společnosti

-   občanské právo procesní

-   trestní právo hmotné

- trestní právo procesní

- smluvní právo (smlouva o dílo, smlouva o úschově, smlouva o přepravě, komisionářská smlouva aj.)

- základy práva EU

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (04.04.2018)

Témata 4. semestru výuky:

- smluvní právo (smlouva o dílo, smlouva o úschově, smlouva o přepravě, komisionářská smlouva)

- obchodní společnosti

- občanské právo procesní

- trestní právo hmotné

- trestní právo procesní

- základy práva EU

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (16.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (02.04.2018)

Studijní materiály (doktrinální texty, žaloby, rozsudky, smlouvy aj.) poskytnuté vyučující v seminářích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK