PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Introduction au droit français I. - HP0173
Anglický název: Introduction to French Law I
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: HP0174
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (09.01.2018)
Program Introduction au droit français (IDF) probíhá celkem dva po sobě jdoucí letní semestry, přičemž výuka je
realizována vyučujícími z Université Panthéon-Assas (Paris II).
Za úspěšné složení zkoušky z obou předmětů IDF I. a IDF II. student obdrží diplom vydaný Université Panthéon-
Assas (Paris II). Průběh programu a zkoušky z předmětů (IDF I. a IDF II.) se řídí studijními předpisy Université
Panthéon-Assas (Paris II).
Předměty IDF I. a IDF II. jsou vyučovány blokově v délce trvání 4 týdnů v průběhu semestru. Celkem se tedy bude
jednat o 4 předměty francouzského práva (tj. 4 výukové týdny od pondělí do pátku v časech od 9:00 do 12:00).
Účast na blokové výuce je povinná!
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (09.01.2018)

Průběh programu a zkoušky z předmětů (IDF I. a IDF II.) se řídí studijními předpisy Université Panthéon-Assas (Paris II).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (09.01.2018)

IDF I. je zaměřeno na francouzské právo dle akutálního rozvrhu - celkem 4 předměty (Základní zásady francouzského správního práva, Občanské svobody a lidská práva, Základní zásady obchodního práva, Srovnávací právo). Program výuky:

Libertés publiques et droits de l´Homme (Mr. Laurent TRIGEAUT)

Droit des affaires (Professor Daniel Cohen)

Droit comparé (Professor Yves NOUVEL)

Droit administratif (Professor Benoît PLESSIX)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK