PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Právnická francouzština IV - HP0155
Anglický název: Legal French IV
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 15
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Korekvizity : HP0151, HP0152
Neslučitelnost : HP0157
Záměnnost : HP0154
Je neslučitelnost pro: HP0157
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (01.02.2019)
POUZE PRO STUDENTY HPRAVO5

Právnická francouzština IV
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce. V 4. semestru výuky se probírají tato témata :
Droit pénal général, Code pénal:infractions, Procédure pénale: généralités, Déroulement de la procédure pénale, Sociétés commerciales, Finances publiques, Administration publique, Droit de l´Union européenne

Zakončení předmětu:
1. písemný test
2. ústní zkouška - prezentace zvoleného právního problému ve francouzštině. Podkladový materiál: přibližný rozsah 5 stran


Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (22.01.2019)
Povinná:
  • Jana Tomaščínová. Introduction au francais juridique II. Učebnice v tisku. Materiály poskytne vyučující.
Doporučená:
  • Cornu, G.. Vocabulaire juridique . Paris, PUF. 2-13-050600-3.
  • PhDr. Larišová Markéta Olga. Francouzsko-český a česko francouzský právnický slovník. Plzeň. 2008.
  • http://www.legifrance.gouv.fr : Současná judikatura francouzských soudů.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (22.01.2019)

Zkouška má dvě části.

1. Písemný test v rozdahu probíraného učiva (minimum: 65% bodového zisku)

 2. Ústní zkouška z daného učiva + prezentace zvoleného právního problému; pohovor se koná v týž den jako písemný test. Podklad v rozsahu cca 5 stran odborného francouzského textu nutno předložit nejpozději před zahájením písémného testu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (22.01.2019)

- droit pénal général,

- Code pénal: infractions,

- procédure pénale: généralités,

- déroulement de la procédure pénale,

- sociétés commerciales,

- finances publiques,

- administration publique,

- droit de l´Union européenne

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (01.02.2019)

POUZE PRO STUDENTY HPRAVO5

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (22.01.2019)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK