PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny práva a státu evropských zemí a USA - HP0071
Anglický název: History of State and Law in Europe and the USA
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 7
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Radim Seltenreich
Vyučující: JUDr. Jaromír Císař
JUDr. David Falada, Ph.D.
doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
doc. JUDr. Radim Seltenreich
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Třída: právní dějiny
Kategorizace předmětu: Právo > Dějiny práva
Je korekvizitou pro: HP0004
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (12.04.2008)

V rámci předmětu "Dějiny práva a státu evropských zemí a USA" se vyučují především základní rysy evropského kontinentálního a angloamerického právního vývoje, jako dvou základních právních systémů "euroatlantické civilizace". Důraz je kladen především na veřejné právo, přičemž nechybí ani snaha o základní komparativní postižení klíčových ústavních institutů důležitých zemí západní Evropy a USA. Výklad je přitom zasazen do širšího kontextu politických a kulturních dějin těchto zemí, jakož i právního myšlení a právní filozofie jednotlivých relevantních dějinných etap.
Konkrétně tedy výuka začíná stručnou informací o starověkém právním vývoji, přičemž chronologicky následuje výklad o středověkém a raně novověkém evropském právu. Hlavní důraz je ovšem kladen na evropské právní dějiny 19. a 20. století, kdy došlo jak k zformování současné moderní podoby právního řádu, tak ale i k závažným deformacím, které do koncepce "právního státu" vnesly totalitní systémy a ideologie. Obdobně je zdůrazněn i angloamerický vývoj, v němž právo sehrálo snad ještě významnější úlohu než na evropském kontinentu a bez něhož je společenský a politický systém této oblasti jen stěží pochopitelný.
Literatura
Poslední úprava: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. (18.12.2007)

Povinná:
  • kolektiv autorů PF UK. Dějiny evropského kontinentálního práva. Praha. 2004.
  • Kuklík, Jan, Seltenreich, Radim. Dějiny angloamerického práva. Praha. 2007.
Doporučená:
  • Balík. Právní dějiny evropských zemí a USA. Praha. 1999.
  • J.Kincl. Všeobecné dějiny státu a práva. Praha. 1983.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Veronika Hrušková, Ph.D. (03.11.2004)

Předmět "Obecné dějiny státu a práva evropských zemí a USA" se vyučuje jako jednosemestrální vždy v zimním semestru. Předmět je povinný a je zakončen ústní zkouškou (2 přednášky týdně).

Úkolem výuky předmětu je přitom poskytnout studentům základní informace o právním vývoji v klíčových evropských zemích a USA. V současnosti probíhá i určitá "přestavba" předmětu, která by měla zohlednit poznatky právně-historické komparatistiky posledního období. V souladu s tím probíhají na katedře právních dějin i práce na 2 oddělených učebnicích Dějin evropského kontinentálního práva (vydána v roce 2003) a Dějin anglo-amerického práva, které by měly poukázat na odlišná východiska obou těchto velkých právních systémů.

Pozornost je v této souvislosti věnována i problematice dějin právních a politických učení. Celková budoucí koncepce oboru je tak jednoznačně orientována na prohloubení právně-historických znalostí budoucích právníků.

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
102.10.201714:00 - 16:00přednáškaÚvod do předmětu a rané právní dějiny. Právní dějiny starověkých států.doc. JUDr. Radim SeltenreichProf. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
05.10.201714:00 - 16:00přednáškaPrávní dějiny antického Řecka a Byzance.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
209.10.201714:00 - 16:00přednáškaStátní zřízení a prameny práva u Germánů a Franků. Svatá říše římská ve středověku.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
12.10.201714:00 - 16:00přednáškaSvatá říše římská v raném novověku.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
316.10.201714:00 - 16:00přednáškaNěmecké právní dějiny v 19. a 20. století.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
19.10.201714:00 - 16:00přednáškaPrávní vývoj na Apeninském a Pyrenejském poloostrově ve středověku a raném novověku.JUDr. David Falada, Ph.D. 
423.10.201714:00 - 16:00přednáškaPrávní dějiny Ruska do roku 1917.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
26.10.201714:00 - 16:00přednáškaPoměr státu a církve a vývoj kanonického práva do 19. století.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
530.10.201714:00 - 16:00přednáškaPrávní dějiny Francie do roku 1789.JUDr. Jaromír Císař 
02.11.201714:00 - 16:00přednáškaPrávní dějiny Francie - Velká francouzská revoluce.JUDr. Jaromír Císař 
606.11.201714:00 - 16:00přednáškaPrávní dějiny Francie v 19. století.JUDr. Jaromír Císař 
09.11.201714:00 - 16:00přednáškaPrávní dějiny Francie v 20. století.JUDr. Jaromír Císař 
713.11.201714:00 - 16:00přednáškaPrávní vývoj na Apeninském a Pyrenejském poloostrově v 19. a 20. století.JUDr. David Falada, Ph.D. 
820.11.201714:00 - 16:00přednáškaPrávní dějiny Sovětského svazu.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
23.11.201714:00 - 16:00přednáškaPoměr státu a církve a vývoj kanonického práva v 19. a 20. století.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
927.11.201714:00 - 16:00přednáškaPrávní dějiny Anglie do 17. století.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
30.11.201714:00 - 16:00přednáškaPrávní dějiny Anglie v 17. století.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
1004.12.201714:00 - 16:00přednáškaPrávní dějiny Velké Británie v 18. až 20. století I.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
07.12.201714:00 - 16:00přednáškaPrávní dějiny Velké Británie v 18. až 20. století II.prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
1111.12.201714:00 - 16:00přednáškaPrávní dějiny amerických kolonií, vznik USA.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
14.12.201714:00 - 16:00přednáškaPrávní dějiny USA v 19. a 20 století.doc. JUDr. Radim Seltenreich 
1218.12.201714:00 - 16:00přednáškaDějiny polit. a právních učení a právní vývoj ve starověku, středověku a raném novověku.JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 
21.12.201714:00 - 16:00přednáškaDějiny polit. a právních učení a právní vývoj v 19. a 20. stoletíJUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK