PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Specializační modul: Zdravotnické právo - HM2001
Anglický název: Specialization Module: Medical Law
Zajišťuje: Centrum zdravotnického práva (22-CZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 --- [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Prerekvizity : {Zdravotnické právo}
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK