PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Specializační modul: Finanční právo fiskální – rozpočtové právo a daňové právo - HM1701
Anglický název: Specialization Module: Fiscal Law - Budget Law and Tax Law
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 --- [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Prerekvizity : {Finanční právo fiskální}, {Finanční právo fiskální}, {Finanční právo fiskální}, {Finanční právo fiskální}
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK