PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Specializační modul: Autorské právo a práva průmyslová - HM0801
Anglický název: Specialization Module: Copyright and Industrial Rights
Zajišťuje: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 --- [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Prerekvizity : {Autorské právo a práva průmyslová}
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK