PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář - Občanské právo - HD308
Anglický název: Doctoral seminar - Civil Law
Zajišťuje: Studijní oddělení (22-SO)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (18.05.2018)
Doktorandský seminář je předmětem realizovaným v každém doktorském studijním programu pod záštitou příslušného garanta, vyznačujícím se nicméně shodnými rysy. Jeho podstatou je představení a obhajoba rozpracovaného projektu disertační práce před auditoriem členů katedry, doktorandů a zájemců za účelem získání zpětné vazby a udržení povědomosti o zaměření činnosti doktorandů jednotlivých programů. Volně navazuje na předmět „Akademické psaní“.
Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (18.05.2018)

Ústní prezentace rozpracovaného projektu disertační práce během (druhé poloviny) letního semestru 1. roku studia nebo zimního semestru 2. roku studia. Na základě prezentace se povede rozprava ke specifikaci tématu a metodologii zpracování práce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (18.05.2018)

Předmět je zakončen kolokviem na základě úspěšné prezentace rozpracovaného projektu disertační práce.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (18.05.2018)

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2007. 209 str.

VOLOKH, E. Academic Legal Writing: Law Review Articles, Student Notes, Seminar Papers and Getting on Law Review. 4. edition. Foundation Press, 2010. 411 str.

WEBLEY, L. Legal Writing. 2. edition. Routledge-Cavendish, 2009. 151 str.

ZBÍRAL, R. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 160 str.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK