PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář - Občanské právo - HD308
Anglický název: Doctoral seminar - Civil Law
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/10, Kv [HS]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Anotace
Doktorandský seminář je předmětem realizovaným v každém doktorském studijním programu pod záštitou příslušného garanta, vyznačujícím se nicméně shodnými rysy. Jeho podstatou je představení a obhajoba rozpracovaného projektu disertační práce před auditoriem členů katedry, doktorandů a zájemců za účelem získání zpětné vazby a udržení povědomosti o zaměření činnosti doktorandů jednotlivých programů. Volně navazuje na předmět „Akademické psaní“.
Poslední úprava: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (18.05.2018)
Literatura
Povinná:
  • ŠANDEROVÁ Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha. 2007. 212. 978-80-86429-40-3.
  • VOLOKH Eugene. Academic Legal Writing: Law Review Articles Student Notes,Seminar Papers and Getting on Law Review. 4. 2010. 411. 978-1599417509.
  • WEBLEY Lisa. Legal Writing. 2. Londýn. 2009. 151. 978-0415491914.
  • ZBÍRAL Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha. 2009. 160. 978-80-7201-779-9.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (02.02.2022)
Sylabus

Ústní prezentace rozpracovaného projektu disertační práce během (druhé poloviny) letního semestru 1. roku studia nebo zimního semestru 2. roku studia. Na základě prezentace se povede rozprava ke specifikaci tématu a metodologii zpracování práce.

Poslední úprava: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (18.05.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen kolokviem na základě úspěšné prezentace rozpracovaného projektu disertační práce.

Poslední úprava: Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D. (18.05.2018)
Studijní opory

Povinná literatura:

ŠANDEROVÁ Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha. 2007. 212. 978-80-86429-40-3.

VOLOKH Eugene. Academic Legal Writing: Law Review Articles Student Notes,Seminar Papers and Getting on Law Review. 4. 2010. 411. 978-1599417509.        

WEBLEY Lisa. Legal Writing. 2. Londýn. 2009. 151. 978-0415491914.      

ZBÍRAL Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha. 2009. 160. 978-80-7201-779-9.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (09.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK