PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Průmyslová výroba farmaceutických přípravků I - GF271
Anglický název: Industrial Production of Pharmaceutical Preparations I
Zajišťuje: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F 4.r.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Zdenka Mrvová
Mgr. Richard Szrajber
doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
Korekvizity : GF188
Záměnnost : GF318
Je korekvizitou pro: GF278
Termíny zkoušek   Rozvrh   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK